TESK BİRİMLERİ


Genel Sekreterlik

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

Özel Kalem Müdürlüğü

Teşkilat ve İlgili Kuruluşlar Müdürlüğü

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Müdürlüğü

Protokol ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Eğitim ve Planlama Müdürlüğü

AB ve Dış İlişkiler Müdürlüğü

Arge Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Basın ve Yayın Müdürlüğü

Muhasebe Müdürlüğü

Alım Satım - Muamelat Müdürlüğü

İdari İşler Müdürlüğü

Personel Şefliği