• E-Posta
  • Yazdır

PALANDÖKEN, `ESNAFIN KREDİYE ULAŞMASI KOLAYLAŞIYOR`


 

ANKARA - Türkiye Esnaf Ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken 1 Ocak 2017 tarihi (bugün) yürürlüğe giren `Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu` ile esnafın krediye ulaşmasının kolaylaşacağını belirterek, `KOBİ`ler için, esnafımızın, rekabet açısından, büyük işletmeler karşısındaki dezavantaj ortadan kalkacaktır` dedi.

Palandöken, KOBİ`lerin ticari faaliyetleri için gerekli finansı, bankalar aracılığı ile kredilerden sağladıklarını hatırlatarak şunları söyledi, `Bugüne kadar yapılan uygulamada özellikle kredi karşılığı talep edilen teminatlar, KOBİ`lerin finansmana erişiminde önemli zorluklar oluşturmaktaydı. Bu durum da KOBİ`leri büyük işletmeler karşısında rekabet açısından dezavantajlı duruma düşmesine neden oluyordu. 1 Ocak 2017`de yani bugün yürürlüğe giren Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ile bu olumsuzluk giderildi. KOBİ`lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, rekabet güçlerinin artırılması ülkemiz ekonomisinin dengeli ve istikrarlı büyümesine katkı sağlayacaktır.`

-`ESNAFIMIZ MEMNUNİYETLE KARŞILADI`

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın memnuniyetle karşıladığı yeni düzenlemeyle ilgili olarak şu bilgileri verdi, `1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Kanun ile getirilen düzenlemede rehin sözleşmesi; kredi kuruluşları ile tacir esnaf çiftçi, üretici örgütü, serbest meslek erbabı gerçek ve tüzel kişiler arasında ya da tacir ve/veya esnaf-sanatkârlar arasında yapılacaktır. Rehin hakkı, taraflar arasında düzenlenen rehin sözleşmesinin Rehinli Taşınır Sicili ‘ne tescil edilmesiyle kurulacaktır.

-`ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİYE KOLAY ULAŞACAK`

Alacaklar, çok yıllık ürün veren ağaçlar, fikri ve sınai mülkiyete konu haklar, hammadde, hayvan, her türlü kazanç ve iratlar, başka bir sicile kaydı öngörülmeyen lisans ve ruhsatlar, kira gelirleri, kiracılık hakkı, makine ve teçhizat, araç, ekipman, alet, iş makineleri, elektronik haberleşme cihazları dahil her türlü elektronik cihaz gibi menkul işletme tesisatı, sarf malzemesi, stoklar, tarımsal ürün, ticaret unvanı ve/veya işletme adı, ticari işletme veya esnaf işletmesi, ticari plaka ve ticari hat, ticari proje, vagon ve bu sayılanlardan üçüncü kişilerin zilyetliğinde bulunan taşınır varlık, hak ve paylı mülkiyet hakları üzerinde rehin hakkı kurulabilecektir. Yani esnaf ve sanatkârlarımız, sayılan bu taşınır varlıkları teminat göstermek suretiyle finansmana daha kolay erişme imkânı bulacak ve faaliyetlerini daha dengeli ve istikrarlı bir şekilde yürütebileceklerdir.`