Esnaf ve sanatkarlar odaları tarafından yapılacak kurs ve sınavların esas ve usullerine ilişkin yönerge


Esnaf ve sanatkarlar odaları tarafından yapılacak  kurs ve sınavların esas ve usullerine ilişkin yönerge