• E-Posta
  • Yazdır

Palandöken, `Esnafın Bağ-Kur Hak Kaybı Önlenmeli`


 

ANKARA- Vergi kaydı bulunan, sigortalılık niteliği taşıyan Esnaf ve Sanatkârlardan 04 Ekim 2000 tarihine kadar BAĞ-KUR kayıt ve tescilini yaptırmamış olanların sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin başlamasıyla ilgili sorun yaşandığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, `Esnaf ve Sanatkârın yaşadığı sorun net olarak çözüme kavuşamadı. Yasal olarak hak arayanların artması mahkemelerin iş yükünü artırmaktadır. Dava açmadan önce Kuruma başvuru şartının getirilmiş olması da süreci uzatmaktadır. Sigortalılık için aranan şartlar dikkate alınmak suretiyle, BAĞ-KUR`a kayıt yaptırmamış ancak vergi mükellefi olan esnaf ve sanatkârlarımızın emekli olabilmeleri için 04 Ekim 2000 tarihinden önceki vergi kayıt tarihlerinin, vergiden muaf olan esnaf ve sanatkârlarımızın ise sicil kayıt tarihlerinin esas alınmasını sağlayacak yeni yasal düzenleme yapılması büyük ihtiyaçtır` dedi.

`EMEKLİLİK TARİHİ UZAYAN ÇOK SAYIDA KİŞİ VAR`

1479 sayılı Kanunun, esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlara, sigortalı olma hak ve yükümlülüğünden vazgeçilemeyeceğini ve kaçınılamayacağını, aksi durumda Kurum tarafından resen tescil işleminin yapılacağının hükme bağladığını söyleyen Palandöken, `Kişilerin zamanında BAĞ-KUR kaydını yaptıramaması, SGK`nın etkili şekilde re `sen kayıt işlemi yapamaması sonucu bazı esnaf ve sanatkârlar mağdur olmuştur. Bugün emekli olamayan, emeklilik tarihi uzayan çok sayıda iştirakçi var. Esnaf ve sanatkârlarımız konuya ilişkin olarak haklarını yasal yollardan aramaktalar. Bu durumda mahkemelerimizin yükü artırmaktadır. 04.10.2000 tarihinden önce vergi ve oda kaydı olan ancak sigortalı olma niteliklerini taşımasına rağmen BAĞ-KUR`a kayıt yaptırmamış olanların sigortalılıklarının, vergi mükellefleri açısından vergi kayıt ve vergi mükellefi olmayanlar açısından sicile kayıt tarihleri esas alınarak 04.10.2000 tarihinden önce başlatılabilmesine olanak sağlayacak yeni bir yasal düzenlemeye acil ihtiyaç vardır. Soruna Kanun değişikliği ile çözüm getirilmesi Sosyal Güvenliğin ve Anayasanın ruhuna da uygun olacaktır. Meclis`te yeni torba yasanın görüşmelerinde bu hususta dikkate alınmalıdır` diye konuştu.