BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU (Tüzel Kişiler İçin)


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.Gereğini arz ederim.