Bizden Haberler
TESK - UNICEF ÇOCUK HAKLARI VE İŞ İLKELERİ PROGRAMI TANITIM TOPLANTISI YAPILDI TESK - UNICEF ÇOCUK HAKLARI VE İŞ İLKELERİ PROGRAMINDA 2. DÖNEM BAŞLIYOR

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi PALANDÖKEN, UNICEF ile yürüttükleri Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı Tanıtım Toplantısından önce yaptığı açıklamada, “Konfederasyon olarak çocuk işçiliği ile kararlı bir mücadele sürdürüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Değerli Eşi Sayın Emine ERDOĞAN hanımefendinin himayelerinde 23 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen törenle Çocuk İşçiliği ile Mücadele Deklarasyonu’na Konfederasyon ve alt teşkilatı adına imza attığını hatırlatan Palandöken; “Konfederasyon olarak 2018 yılını Çocuk İşçiliği ile mücadele yılı ilan eden Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda Konfederasyonumuz ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı’nı yürütmektedir” diye konuştu.

Palandöken; TESK & UNICEF arasındaki işbirliğinin temel amacının; çocuk işçiliğinin önlenmesine katkı, çalışan çocuklara ve ailelerine destek sağlamak olduğunu ifade ederek, hedeflerinin işverenlerin çocuk işçiliği konusunda bilinçlendirilmesi; işyeri temelli mekanizmalar vasıtasıyla çocuk işçilerin izlenmesi; çocuk işçilerin ve ailelerinin sosyal koruma sistemine yönlendirilmesi; çocuk işçiliği riski taşıyan çocukların çıraklık sistemi de dahil olmak üzere mesleki ve teknik eğitim veren çeşitli programlara yönlendirilmesi ve çıraklık yapan çocukların işyeri koşullarının iyileştirilmesi olduğunu ifade etti.

TESK Genel Başkanı, 2018 ilkbaharından bu yana 10 ilde yürüttükleri Program kapsamında, Ankara, Adana, Gaziantep, Hatay, İzmir, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu ve Şanlıurfa’da 1500 çalışan ve yöneticiye çocuk işçiliği konusunda farkındalık eğitimleri verdiklerini, esnaf ve sanatkarı bilgilendirmek için de işyeri ziyaretlerine başladıklarını belirtti. Palandöken, bu 10 ilden 25 çalışanı ise çocuk işçiliği konusunda uzmanlaştırmak amacıyla eğitimlerin de tamamlandığına dikkat çekerek “Biz esnaf ve sanatkar teşkilatı olarak, çocuklarımızın mesleki eğitim almasının geleceklerini karartmadan meslek öğrenmeleri için en doğru yol olduğuna inanıyoruz. Bizim çıraklarımız çocuk işçi değildir, onlar ustalarından meslek öğrenen öğrencilerdir. Çıraklık eğitiminde pratik eğitimi usta öğreticilerinden alan çocuklarımız aynı zamanda okullarında da teorik eğitimlerini almaktadırlar. Böylece çocuklarımız bir yandan çocukluklarının gereği olarak eğitimlerine devam ederken, bir yandan da meslek öğrenmektedirler.” dedi. Ahilik kültüründen gelen bir meslek eğitimi anlayışının halen geçerli olduğunu ifade eden Palandöken, “Bizde çırağın hatasından ustası sorumludur, bizde çırağın sağlık ve güvenliğinden ustası sorumludur. Bize meslek öğretmemiz için emanet edilen çocuklar için ustalarımız baba yarısıdır.” diye konuştu. Bunu anlatmak amacıyla bir de kamu spotu filmi çektiklerini söyleyen Palandöken “çocuklarının meslek öğrenmesini isteyen ailelerimiz ustalarımıza güvensinler.”diye sözlerine devam etti.

12 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Program tanıtım toplantısıyla çocuk işçiliğine dair tüm tarafları biraraya getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Palandöken, bu konuda sağlıklı bir çalışma yürütülebilmesi için istatistik çalışmalarının yapılmasının önemine değindi “2012 yılından bu yana çocuk işçiliğine dair hiçbir istatistik çalışması yapılmamış, sorunu iyi analiz edebilmek için TÜİK’ten bu çalışmayı yapmasını bekliyoruz. Öte yandan tüm tarafların ve ailelerin elele verip çocuk işçiliği ile mücadelede yol katetmek için daha yoğun bir çaba gerekiyor” dedi.

Tarih : 12.10.2018

Programın uygulanmakta olduğu Ankara merkez olmak üzere; Adana, Gaziantep, Hatay, İzmir, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu ve Şanlıurfa’da ikinci dönem çalışmalarında ekipler sahaya inerek işyeri ziyaretleri ve geçici barınma merkezi ziyaretlerinin pilot uygulamalarını gerçekleştirecek.

Ayrıca Ankara’da iki önemli toplantının da yine bu dönemde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu toplantılardan biri TESK ve alt teşkilatının diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından farklı olarak özdenetim mekanizmasını oluşturan İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Gruplarının (İDDG) ve mevzuatının değerlendirilmesi ve işlevsel hale getirilmesi için 150 kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek çalıştay olacak. Söz konusu çalıştay ile özellikle çocuk işçiliği perspektifinde İDDG’lerin işlevi ve rolünün nasıl geliştirilebileceği ve yaptırım gücü uygulanan bir denetimden ziyade yol gösterici rehberlik edici bir danışmanlık hizmeti yapısının nasıl kurgulanabileceği değerlendirilecek.

Yapılması planlanan ve üst düzey katılım öngörülen diğer toplantıda ise programda bugüne kadar kaydedilen gelişmeler katılımcılarla paylaşılacak.

Programın 1. döneminde Çocuk İşçiliği: Kavram, Kapsam ve Çocuk İşçiliğinde Mevcut Durum (Yasal düzenlemeler), Çocuk işçiliğini Önlemenin Topluma ve İşletmelere Sağladığı Faydalar, Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi: Mesleki Eğitim Kanunu’nun Sağladığı İmkânlar, Çocuk İşçileri Tanıma/Anlama ve Meslek Kuruluşlarının Çocuk İşçiliğini Önlemedeki Rolleri konularını kapsayan temel eğitim modüleri geliştirilmiş ve toplam 25 personelin katıldığı kolaylaştırıcı personel eğitiminin yanı sıra yaklaşık 1500 yönetici ve çalışanın katılımıyla temel eğitimler gerçekleştirilmişti.

TESK & UNICEF Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı’nın 31 Aralık 2018 tarihinde sonra ermesi planlanıyor.

Tarih : 15.04.2018

TESK - UNICEF ÇOCUK HAKLARI VE İŞ İLKELERİ PROGRAMINA START VERİLDİ  

TESK ile UNICEF işbirliğinde gerçekleştirilen Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı Ankara’da yapılan Kolaylaştırıcı Personel Eğitimi ile başladı.

Eğitimde açılış konuşmasını yapan TESK Genel Sekreteri Naci SULKALAR, çocuk işçiliği ile mücadelede TESK ve alt teşkilatına önemli görevler düştüğünü vurgulayarak “5362 sayılı ve 3308 sayılı Kanunlar ile TESK alt teşkilatıyla birlikte kendisine mesleki eğitimi görev edinmiş, bu konuda sorumluluk almış tek mesleki kuruluş olarak çocuk işçiliği ile mücadelede mesleki eğitimin önemine inanmaktadır. Çocuk işçiler okullarından geri kalarak herhangi bir meslek sahibi olmadan geleceklerin de kaybederek çalışan çocuklar. Oysa çıraklık sisteminde çocuklarımız bir yandan mesleklerini öğrenirken bir yandan da okullarında teorik eğitim almak suretiyle eğitimden de uzak kalmamış oluyorlar. Bu sistem çocuk işçiliğinin çözümünde önemli bir anahtardır.” dedi.

UNICEF Temsilcisi Sosyal Politikalar Uzmanı Melih AKIN ise Program kapsamında TESK ile yaptıkları işbirliğinin UNICEF için de büyük anlam ifade ettiğini, bu kapsamda çocuk işçilere ulaşmakta TESK ve alt teşkilatının oluşturduğu İşyeri Denetim ve Danışmanlık Gruplarının (İDDG) kilit öneme sahip olduğuna inandıklarını belirtti. Akın, “Bugün ülkemizde ve dünyada çocuk işçiliği ne yazık ki çk önemli bir sorun, bu sorunun çözümünde TESK ile yapılan işbirliği ile işyerlerinde çalışan çocuklarımıza ulaşmayı ve onları mesleki eğitime yönlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Programın uygulanmakta olduğu Ankara merkez olmak üzere; Adana, Gaziantep, Hatay, İzmir, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu ve Şanlıurfa’dan toplam 25 personelin katıldığı kolaylaştırıcı personel eğitiminde TESK ve UNICEF tarafından geliştirilen eğitim modülleri ile katılımcılara Çocuk İşçiliği Programı, Çocuk İşçiliği: Kavram ve Kapsam; Dünya’da ve Türkiye’de Çocuk İşçiliği, Çocuk İşçiliğine İlişkin Yasal Düzenlemeler, Çocuk İşçileri Tanıma ve Anlama, Çocuk İşçiliğini Önlemede Meslek Kuruluşlarının Rolleri, Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi: Mesleki Eğitim Kanunun Sağladığı İmkânlar, İşverenin Sorumlulukları, İDDG’lerin Amaç, Kapsam Yapı ve İşleyişi (Mevcut Durum), Yetişkinlerde Öğrenme ve Tutum Değişikliği, Kolaylaştırıcı Özellikleri ve Teknikleri konularında eğitimler verildi.

Öte yandan eğitimde ayrıca yeniden yapılandırılması planlanan İDDG’ler konusunda model önerilerine dair grup çalışmaları yapıldı ve grup önerileri tartışılarak değerlendirildi.

Eğitim katılımcılar için düzenlenen sertifika töreni ile sona ererken kolaylaştırıcı personel eğitimi alan personel illerde bu konuda yapılacak temel eğitim toplantılarının düzenlenmesinden sorumlu olmalarının yanı sıra, Birlikler bünyesinde çocuk işçiliği konusunda uzman personel olarak görev yapacaklar.

Tarih : 27.04.2018
 
Youtube Videolar
İletişim Bilgilerimiz
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Caddesi No:4
Bakanlıklar / Ankara
unicef@tesk.org.tr
Tel : 0 312 418 32 69
Fax : 0 312 425 75 26