Balkan Ülkeleri ve Türkiye'de Küçük İşletmeler Yasasının Uygulanması Projesi Sonuç Raporu (Türkiye) 087 Sayılı Genelge 24.10.2013

AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

        İLGİ: (a) KOSGEB’in 17.06.2013 tarih ve 8029 sayılı yazısı ve eki

                                          (b) 21.06.2013 tarih ve 2013/ 57 sayılı Genelgemiz ve eki

                                          (c) KOSGEB’ in 10.10.2013 tarih ve 12623 sayılı yazısı

       Avrupa Komisyonu tarafından, KOBİ’lerin büyümesi için en uygun ortamın sağlanmasını ve AB tarafından oluşturulan tüm politikalarda KOBİ’lerin ihtiyaçlarının ön planda tutulmasını amaçlayan “Avrupa Küçük İşletmeler Yasası” 25 Haziran 2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

       Söz konusu yasanın uygulanması ile ilgili “Balkan Ülkeleri ve Türkiye’de Avrupa Küçük İşletmeler Yasasının Uygulanması Projesi Kapsamında Yasa ile belirlenmiş prensiplere ilişkin ilerlemeleri izlemekle görevli “Ulusal Koordinatör” kuruluş KOSGEB’dir.

       Anılan proje kapsamında Proje yürütücüsü olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) koordinasyonunda Avrupa Eğitim Vakfı (ETF), Avrupa Komisyonu (EC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development- EBRD) temsilcileri ile ülkemizde KOBİ’lerle ilgili olan kurum/kuruluşların katılımıyla yapılan çalışmalar ve müzakereler sonucunda hazırlanan raporun İngilizce metni KOSGEB’in ilgi (a)’da kayıtlı yazısı ile Konfederasyonumuza iletilmiş ve ilgi (b)’de kayıtlı genelgemiz ile alt teşkilatımıza bilgi verilmişti.

       Bu kez KOSGEB’in ilgi (c)’de kayıtlı yazısında söz konusu raporun Türkçe tercümesine Başkanlıklarının web sayfasındaki “Başkanlığımız” ana başlığı altında yer alan “AB ve Dış İlişkiler/ AB ile İlişkiler/ Avrupa Küçük İşletmeler Yasası” http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Projeler.aspx?refContent=31 bağlantısından ulaşılabileceği belirtilmektedir.

    Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz. 

Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız