• E-Posta
  • Yazdır

Sümer Holding A.Ş. İlanı 067 Sayılı Genelge 23.09.2014


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünce Konfederasyonumuza gönderilen yazıda;

  • Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Sümer Holdinge verilen yetkiye istinaden, Türk Patent Enstitüsünde Sümer Holding adına kayıtlı bulunan ve yazımız ekinde yer alan listedeki markaların özelleştirileceği,

  • Özelleştirme işlemine ilişkin ihale ilanlarının; 06/09/2014 tarihli Resmi Gazete ile 10/09/2014 tarihinde Sabah Gazetesinin, 11/09/2014 tarihinde Star Gazetesinin ve 12/09/2014 tarihinde Hürriyet Gazetesinin Türkiye baskılarında yayımlandığı,

  • Son teklif verme süresinin 14/10/2014 tarihinde saat 16.00’da sona ereceği

    bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve ihalede özelleştirilecek markalar ile ilgilenecek üyelerinize konunun duyurulması hususunda gereğini rica ederiz. 

Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız