• E-Posta
  • Yazdır

Genel Sekreter Sn. Naci SULKALAR'ın Özgeçmişi


KİMLİK BİLGİLERİ VE EĞİTİM 

Adı ve Soyadı : Naci SULKALAR
Doğum Yeri ve Yılı : Sivas,  23/09/1947
İlkokul : Fevzipaşa İlkokulu
Ortaokul : Atatürk Ortaokulu  (1963)
Lise : Ticaret Lisesi  (1966)
Yüksek Okul : Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu - Muhasebe ve İşletme Bölümü  (1966 - 1970)
Fakülte : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi  (1973 - 1977)

YAPTIĞI GÖREVLER

1970 - 1975 : Ticaret Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı,
1975 - 1976 : Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü Şube Müdür Yardımcısı,
1976 : Askerlik hizmeti. Yedek subay asteğmen. Ulaştırma Okulu,  Gaziemir - İzmir
1976 - 1979 : Ticaret Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı (Yarışma sınavı birincisi),
1979 : Ticaret Bakanlığı Müfettişi (Yeterlilik sınavı birincisi),
1984 : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı,
1984 : İzmir TARİŞ Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Denetim Kurulu Üyesi,
1985 : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi,
1986 : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı,
1987 - 1991 : Milli Prodüktivite Merkezi Denetim Kurulu Üyesi,
1991 : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı,
1991 : Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Danışma Kurulu Üyesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı,
1997 - 1999 : Dış Ticaret Müsteşarlığı İGEME Yönetim Kurulu Üyesi,
1997 - 1999 : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü,
36231 : Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Sekreteri (devam ediyor).


YAPTIĞI ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR :

1979 : Memurin Muhakemat Kanununun uygulama alanı ve bu kanuna göre yapılacak soruşturmaların usul ve esaslarına ilişkin inceleme. 
1984 - 1985 : Federal Almanya’da “Kooperatiflerde Kamu Denetimi” konusunda inceleme.
1987 : OECD nezdinde Fransa / Paris’te Sigortacılık Denetimi Eğitim Kursuna iştirak.
1987 : Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Kanununda değişiklik yapılması çalışmalarında komisyon üyeliği. Tasarının TBMM’ndeki görüşmelerinde Bakanlığı komisyonlarda temsil.
1987 : 24.6.1995 tarihli ve 557 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin hazırlanması.
1988 - 1989 : Avukatlık stajı.
1995 : 24.6.1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Haller Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin hazırlanması.
1995 : 24.6.1995 tarihli ve 552 sayılı KHK’de değişiklik yapan 4128 ve 4367 sayılı kanunların hazırlanması.
1995 : Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 24.6.1995 tarihli ve 559 sayılı KHK’nin hazırlanması ile ilgili olarak kurulan Komisyon üyeliği.
1997 - 1998 : Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının hazırlanması.
1997 - 1999 : Vadeli ve Opsiyonlu İşlem Borsalarının ülkemizde kurulması ve mevzuatının hazırlanması çalışmalarına iştirak.
1998 : Almanya / Hannover, Macaristan / Budapeşte ve Polonya / Ponzan ve Varşova’da spot ve vadeli işlemler borsalarında inceleme ve eğitim çalışmalarına iştirak.
1999 :

Avusturya / Viyana’da “Elektronik Ticarette İmzalar” konusunda Birleşmiş Milletler Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) toplantılarında Türk heyeti üyeliği.


BİLDİĞİ  YABANCI  DİLLER

Almanca : İyi.   Devlet Yabancı Dil Sınavı (KPDS) 
        Goethe Institut Zertifikat Als Fremdesprache,  Mittel Stufe I – II
İngilizce : Orta.
Medeni  Durum : Evli, iki çocuklu