• E-Posta
 • Yazdır

Genel Kurul Toplantı Ücretleri Hk. 094 Sayılı Genelge 10.12.2013


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Konfederasyonumuza Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan (Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü) gelen ve bir  örneği ekte yer alan 04/12/2013 tarih ve 6247 sayılı yazıda; 5362 sayılı Kanunun “ Listeler” başlıklı 66’ ncı maddesi gereğince Bakanlık    e-esnaf ve sanatkar veri tabanından (ESBİS) temin edilecek olağan genel kurul toplantılarına katılacaklar listesi (hazirun) için ödenecek ücretlerin aşağıdaki gibi tespit edildiği belirtilmektedir.

 

  • Esnaf ve sanatkarlar meslek odaları   ---------70.-TL

  • Esnaf ve sanatkarlar odaları birlikleri---------140.-TL

  • Esnaf ve sanatkarlar federasyonları-----------140.-TL

    

   Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız