• E-Posta
  • Yazdır

TESK ile MEKSA Arasında Yapılan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri İşbirliği Protokolü Hk 089 Sayılı Genelge 19.11.2013


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilindiği üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunun 17 nci maddesi uyarınca; işveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlü olup, bu yükümlülüğün yerine getirilme koşullarını düzenleyen “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” de 15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hususunda Konfederasyonumuz ile Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) arasında 13/11/2013 tarihinde “İşbirliği Protokolü” imzalanmış olup (Ek-1), bahsi geçen Protokolle Konfederasyonumuza bağlı federasyon, birlik ve birliğe bağlı odaların çalışanları ile oda üyelerinin çalışanlarına eğitim verilmesi ve çalışanların belgelendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu amaçla; Konfederasyonumuza bağlı federasyon, birlik ve birliğe bağlı odalar ile MEKSA arasında ayrıca protokol yapılarak  “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri” hususunda mevzuata uygun eğitimlerin verilmesi sağlanabilecektir.

Bununla birlikte ilgili meslek kuruluşu tarafından ayrıca talep edilmesi halinde “Risk Değerlendirmesi Analizi” ve “Acil Durum Eylem Planı” ile “Çalışanların Sağlık Gözetimi”ne ilişkin hususlar da MEKSA ile yapılacak olan protokole dahil edilebilecektir.

Bilgilerinizi ve söz konusu Protokol hakkında bağlı odalarınıza bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

EKLER:

Ek-1 Protokol Metni (1 Adet – 4 Sayfa)

 

 

Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız