• E-Posta
  • Yazdır

Ahilik Haftası Hk. 080 Sayılı Genelge 16.09.2013


EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilindiği üzere; Ahilik Haftası kutlamaları, her yıl ülkemizin bütün illerinde, özellikle teşkilatımızın önemli destek ve katkıları ile başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

Tarihteki ilk Türk Cumhuriyeti olarak isimlendirilen Ahilik; aynı zamanda toplumsal ve sosyal ihtiyaçlar çerçevesinde işleyen bir devlet sistemi olarak da isimlendirilmektedir.

Ahilik; bir bey, aile veya aşiret hükmü olmaksızın, tamamen dini, toplumsal, sosyal ve ticari ahlak kurullarının işletildiği, her kararın kurullarca alındığı ve uygulandığı bir devlet teşekküllüdür.

13. yüzyıldan beri devam ede gelen güçlü ve sarsılmaz ilkeleri ile uygulandığı dönemlere damgasını vuran, pek çok halka, ülkeye ve medeniyete örnek olan ve örnek alınan Ahilik; bu yıl en etkili ve geniş bir biçimde Sayın Başbakanımızın da özel katılımı ile 28 Eylül 2013 Cumartesi günü Kırşehir’de kutlanacaktır.

Sayın Başbakanımızın Ahilik Haftası kutlamalarına ikinci defa katılıyor olması, camiamız için hiç kuşkusuz büyük bir şereftir. Diğer taraftan, Sayın Başbakanımızın Ahilik felsefe ve kültürüne ve camiamıza verdiği önemi açıkça ortaya koymaktadır.

Kutlamaların canlı, görkemli, başarılı ve verimli geçebilmesi, teşkilat mensuplarımızın geniş katılımıyla ancak mümkün olabilecektir.

Bu bakımdan; camiamızın her yıl olduğundan daha farklı bir anlayış ve daha geniş ve arzulu bir şekilde Kırşehir’deki törenlere iştirak ederek katkı sağlaması Konfederasyonumuzca gerekli görülmektedir.

Bu amacın istenildiği gibi gerçekleşebilmesi için, 28 Eylül 2013 Cumartesi günü Kırşehir’de, ekte yer alan programa göre yapılacak törenlere, Birlik ve Federasyonlarımızın başkan ve tüm yöneticileri ile odalarımızın başkanlarının katılım sağlaması, Ahilik fikir ve felsefesini canlı tutularak gelecek kuşaklara aktarılması, bu kültür ve yüce Geçmişe mevcudiyetimiz ve geleceğimiz açısından sahip çıkılması bakımından son derece önemlidir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin açıklandığı şekilde yerine getirilmesini önem ve ivedilikle rica ederiz.

EKLER:

Ek – 1 Ahilik Haftası Kutlama Programı

 

 

 

Çetin DEMİRKAZIK Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER V. GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız