• E-Posta
  • Yazdır

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması 065 Sayılı Genelge 03.07.2013


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilindiği üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca; işveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak için gerekli araç ve gereçleri sağlamak, bu araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağı konusunda çalışanlara eğitim ve bilgi vermekle yükümlü olup, söz konusu yükümlülük 30/12/2012 tarihi itibariyle başlamıştır.

 

“Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik” ise 02 Temmuz 2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bu Yönetmelik 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsamaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinde; kişisel koruyucu donanımın, risklerin,  toplu korumayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği, tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda, iş kazası ya da meslek hastalığının önlenmesi, çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunması, sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılacağı, işverenin, toplu koruma tedbirlerine, kişisel koruma tedbirlerine göre öncelik vereceği,

 

6 ncı ve 9 uncu maddelerinde; işveren tarafından, kişisel koruyucu donanımların ücretsiz verileceği, çalışanların kolayca ulaşabilecekleri yerlerde yeterli miktarda bulundurulacağı, ayrıca işverenin, kişisel koruyucu donanımların hangi risklere karşı ve nasıl kullanılacağı konusunda çalışan ile temsilcilerine uygulamalı eğitim ve bilgi vereceği,

 

8 inci maddesinde; işverenin, anılan Yönetmeliğin Ek-2’sinde belirtilen kişisel koruyucu donanımlardan gerekli olanları sağlayacağı ve çalışanların bu kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemi alacağı,

 

10 uncu maddesinde ise; işverenin, kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi hususunda, çalışan temsilcileri, destek elemanları ile çalışanların görüşlerinin alınacağı ve katılımlarının sağlanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Bilgilerinizi ve söz konusu Yönetmeliğin titizlikle incelenerek, bağlı odalar aracılığı ile esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

EKLER:

Ek-1   Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

 

(www.tesk.org.tr adresinde genelgemiz ekinde yer almaktadır.)

 

 

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız