• E-Posta
  • Yazdır

Sicil Harç Tarifesi 103 Sayılı Genelge 27.12.2016


TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR SİCİL GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜBilindiği üzere; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 69 uncu maddesi gereğince, esnaf ve sanatkarlarımız “Esnaf ve Sanatkar Sicili” ile ilgili işlemlerde 492 sayılı Harçlar Kanununun Ticaret Sicili Harçları hükümlerine göre hesap edilecek harcın yarısını ödemektedirler.  


27 Aralık 2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 78 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile; 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 75 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilerek 2016 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı dahil (%7,5) oranında arttırılmıştır.


            Bu doğrultuda esnaf ve sanatkarlarımızın sicil işlemleri sırasında ödeyecekleri harçların tutarları yeniden hesaplanarak ilişik listede “PARANTEZ İÇERİSİNDE” belirtilmiştir.  


            Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

EKLER:

Ek-1 Sicil Harç Tarifesi (1 Adet – 1 Sayfa)Çetin DEMİRKAZIK Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER V. GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız