• E-Posta
  • Yazdır

COSME İhale Çağrısı 082 Sayılı Genelge 04.10.2016


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: KOSGEB’in 28.09.2016 tarihli 60014838-745.01.01/11801 sayılı

           yazısı ve eki.

 

 

KOSGEB’in ilgide kayıtlı, ekte bir sureti sunulan yazısı ve ekinde ulusal Koordinatörlüğünü yürüttükleri ve Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu 2016-2021 yıllarını kapsayan COSME-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programına ilişkin, Girişimcilik ve Girişimci Kültür bileşeni kapsamında COS-MigrantsENT-2016-4-02 “Göçmen Girişimciliği Destekleme Düzenlemeleri” adlı proje teklif çağrısının yayınlandığı ifade edilmektedir.

 

KOBİ’lerin projelere katılımlarını destekleyen aracı kuruluşların çalışmaları ile özellikle sınır ötesinde, göçmenlerin serbest çalışmalarına ya da başarılı bir işletme kurmalarına yardımcı olmak için destek düzenlemelerinin oluşumunun, gelişiminin ve daha geniş yayılımının desteklenmesini, kuruluşların göçmen girişimcilik alanında müşterek öğrenim imkanına sahip olmasını, deneyim ve iyi uygulamaları paylaşarak, stratejik işbirlikleri ve sinerji oluşturarak birlikte çalışmaları ve network oluşturmalarını amaçlayan proje çağrısına ilişkin bilgiler Genelgemiz ekinde sunulmaktadır.

 

                                   Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.EKİ: KOSGEB’in 28.09.2016 tarihli 60014838-745.01.01/11801 sayılı yazısı ve ekiNaci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız