• E-Posta
  • Yazdır

KAPASİTE RAPORU (ISPM-15) 075 Sayılı Genelge 10.07.2019


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınan 02/07/2019 tarihli ve 21817801-320.03.01.02-E.1754796 sayılı yazıda özetle;

Uluslararası ticarette, ahşap ambalaj malzemeleri ile ilgili düzenlemelerin Birleşmiş Milletler Bünyesinde 1946 yılında kurulan Gıda ve Tarım Örgütünce (FAO) yapıldığı, bitkisel materyallerin ithalat ve ihracatının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla FAO tarafından kısa adı IPPC (Uluslararası Bitki Sağlığı Konvansiyonu) olan bir sözleşme hazırlandığı, ülkemizin de 29/07/1988 tarihinde bu sözleşmeyi imzalayarak taraf olduğu,

Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesine taraf olan üye ülkelerin; ihraç yolu ile ülkelerine gelen mal ve malzeme ile birlikte taşıma, koruma gibi amaçlarla kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin, FAO tarafından yayımlanan ISPM-15 standardına göre ısıl işlem uygulaması yapılmamış ahşap ambalaj malzemesi olduğunun tespit edilmesi durumunda, kendi ülkelerini zararlı organizmalardan korumak için ülkelerine gelen ihraç ürününü ya hiç kabul etmeden ambalaj malzemesi ve ihraç ürünü ile birlikte, ya da ihraç ürününü alarak sadece ahşap ambalaj malzemesinin ülkemize geri gönderdiği,

Ülkemizden ihraç edilen bitki ve bitkisel ürünlerin kontrollerinin; Zirai Karantina ve İl Müdürlüklerinde görevli personel tarafından Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmeliğe ve ISPM-15 standartlarına uygunluğunun kontrol edildiği, uygun bulunanların ihracatına izin verildiği, fakat kendilerine bağlı kontrol görevlilerinin bitki ve bitkisel ürün dışında ihraç edilen mermer, beyaz eşya, makine ekipman, oto yedek parça, cam, elektronik eşya gibi sanayi ve maden ürünleriyle ilgili görev ve yetkileri olmamaları dolayısıyla bu tür ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap ambalaj malzemelerini görmedikleri ve ISPM-15 işaretlemesinin yapılıp yapılmadığı ile ISPM-15 standardına uygunluğunun denetlenemediği,

Bakanlıklarına yapılan olumsuz geri bildirimlerin çok büyük bir kısmının da taraflarınca kontrol edilemeyen bu ürün gruplarından oluştuğunu, bu bağlamda, ihracat ürünlerimizin uygun olmayan ahşap ambalaj malzemesi kullanımından dolayı iade edilmemesi için, 01/01/2020 tarihinde yenisi yürürlüğe girecek olan Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik hakkında Bakanlıklarınca yoğun bir bilgilendirme yapmayı hedefledikleri,

27/05/2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve halihazırda 01/01/2020 tarihine kadar uygulamada olan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” kapsamında, Bakanlıklarından ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi almak üzere müracaatta bulanan firmalardan talep edilen belgeler arasında yer alan Kapasite Raporlarıyla ilgili bu güne kadar sürekli sorunlar yaşandığı, firmalardan kaynaklanmamasına rağmen kapasite raporlarının düzenlenmesi ve içeriğinde yer alan hesaplamalar ile ilgili bir takım anlaşmazlıkların mevcut olduğu,

Bununla birlikte, yaşanan sorunların başında gelen kapasite raporunun kimler tarafından hazırlanıp imzalanacağı hususunun, 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan 25/05/2019 tarih ve 30784 sayılı Remi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikte TOBB ve TESK’e bırakılarak çözüme kavuşturulduğu,

01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girecek yeni yönetmelikte tanımı yapılan kapasite raporu kısmında belirtildiği üzere, bundan sonra TOBB ve TESK’in kendi mevzuatında usul ve esasları belirlenen şekilde eksper (mühendis) tarafından hazırlanan ve TOBB ve TESK tarafından onaylanan bütün kapasite raporlarının, içeriğinde maddi hata (hesaplama hatası) olmaması koşuluyla Bakanlıklarınca kabul edileceği belirtilerek,

Bundan böyle ortaya çıkacak sorun ve olumsuzlukların önüne geçmek bakımından, işaretleme izin belgesi almak üzere müracaatta bulanan firmalar adına tarafımızca düzenlenecek/onaylanacak kapasite raporlarında; ısıl işlem fırını içerisine bir şarjda, günlük ve yıllık olarak konulabilecek ahşap ambalaj malzemesi hesaplanırken çok fazla hesaplamaya yer verilmemesi, ne kadar çok hesaplamaya yer verilir ise o kadar hesaplama hatasının olabileceği, bu nedenle monte olarak sadece bir ebat için palet, kasa/sandık ve makara için hesaplama ile demonte olarak hesaplamanın yeterli olacağı, ısıl işleme tabi tutulacak bütün ahşap malzemeler için uygulanabilir olan ve ekte yer alan örnek hesaplama programı üzerinden  demonte ve monte malzemelere ait (palet, kasa/sandık, makara) hesaplamanın kapasite raporunu düzenleyen/onaylayan birimlerimizce dikkate alınarak yapılması, ayrıca örnek hesaplama programı hususunda ilgili eksperlerin (ilgili mühendis) bilgilendirilmesi  ve örnek hesaplama programı baz alınarak kapasite raporlarının eksper (mühendis) tarafından hazırlanmasına dikkat edilmesi ve bu suretle de uygulamada birlikteliğin sağlanması talep edilmektedir.

Bu kapsamda; odalarınızca ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi almak üzere müracaatta bulanan esnaf ve sanatkarlarımız adına düzenlenecek kapasite raporlarının, ekte yer alan örnek hesaplama programı üzerinden yapılması ve düzenlenerek onaylanması önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi ve “ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi” almak üzere müracaatta bulanan esnaf ve sanatkarlarımız adına düzenlenecek ve onaylanacak olan kapasite raporlarının iş ve işlemlerinde yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilerek yapılmasını teminen kapasite raporunu düzenleyen ve onaylayan oda yetkilileri ile mühendislerin bilgilendirilmesini rica ederiz.

 

EKLER:

Ek-1     Örnek Hesaplama Programı

            (www.tesk.org.tr adresinde yer almaktadır.)

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız