• E-Posta
  • Yazdır

idrc 2019 uluslararası afet ve dirençlik kongresi 26-28 haziran 2019 -eskişehir 055 Sayılı Genelge 30.04.2019


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Dirençlilik sadece binaların hasar görmemesini değil, büyük değişimlere yol açabilen afet ve acil durumlarla baş edebilmeyi, etkin müdahale ve hızlı iyileştirmeyi sağlamak için mevcut yapısal, sosyo-ekonomik ve tarihi-kültürel zarar görebilirliği ve risklerin azaltılması çalışmalarının stratejik faaliyetlere dâhil edilmesini gerektirmektedir. 

Birleşmiş Milletler Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi (2015-2030) kapsamında ortaya konulan sürdürülebilir hedefler arasında, afet riskleri azaltılırken dirençlilik kapasitesinin arttırılması öncelikli hedef olarak belirlenmiştir.

Afete dirençlilik; özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının, halkın yerel yönetimlerle karar-destek süreçlerinde yer alması ve katılımcı bütünleşik planlama yaklaşımının yaygınlaştırılması ile sağlanabilir.

Bu kapsamda; Konfederasyonumuzun da destekleyen kuruluşlar arasında yer aldığı, tüm paydaşların ilgisini, risk iletişimine duyarlı, kapsamlı ulusal afet risk azaltma stratejilerinin uygulanabilirliğine ve toplumsal dirençliliğin arttırılmasına yönelik konuların ele alınması planlanan Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi (idRc 2019) ile dirençliliğin tüm boyutlarını ve sürdürülebilir bir afet dirençliliği için karşılaşılabilecek sorunların bilimsel anlamda tartışılması ve bilgi iletişimi amaçlanmaktadır.

Kongre sırasında, ulusal ve uluslararası afet ve acil durum sektörünün önde gelen kurum ve kuruluşların yer aldığı acil durum araç, ekipman, teknoloji ürünlerinin yer aldığı sergi ve etkinlikler de sektör temsilcilerinin katılım ve desteği ile gerçekleşecektir.

26-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Eskişehir Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan idRc 2019’un bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
EKİ : idRc 2019 Tanıtım AfişiNaci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız