Usul ve Esaslar  - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Yerli Malı Belgesi Düzenleme Esasları

 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Yerli Malı Belgesi Düzenlenmesine Dair Uygulama Esasları (1 Adet- 7 Sayfa)

Ekler

1- Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (1 Adet- 1 Sayfa)

2- Taahhütname (1 Adet- 1 Sayfa)

3- Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (1 Adet- 4 Sayfa)

4- Yerli Malı Belgesi Standart Formu (1 Adet- 1 Sayfa)

   

 

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr