TESK YAYINLARI

 
YAYIN NO YAYIN İSMİ BASIM YILI SAYFA SAYISI
1 2089 SAYILI ÇIRAK KALFA VE USTALIK KANUNU 1979" 80
3 Örneklerle Esnaf ve Sanatkar Sicili ve Ticari İşletme Rehni Uygulaması   48
5 20 AHİLİK BAYRAMI KONGRESİ TEBLİĞLERİ 1984 127
6 XI.Genel Kurul Albümü   212
7 Devlet Esnaf ve Sanatkarları Koruyucu ve Destekleyici Tedbirleri Alır ANAYASA MADDE 173 1986 256
8 1986-1988 Dönemi TESK Almanağı 1988 456
9 İstatistik Bülteni 1987 278
10 XII.Genel Kurulu'na Sunulan Çalışma Raporu 1987 120
11 Avrupa Topluluklarına Giriş Aşamasında Türk Küçük İşletmelerinin Durumu Karşılaşacakları Sorunlar ve Çözüm Yolları 1988 78
12 İstatistik Bülteni 1988 278
13 29 Mayıs 1988 Başkanlar Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu 1988 155
14 Gıda Mevzuatı Sempozyumu 1988 256
14 Türkiye Halk Bankası Tarafından küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ile ESN:SAN:Sunulan Kredilerve Danışmanlık-Eğitim Hizmetleri 1994 67
15 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 1989 44
16 TESK TEŞKİLAT YAPISI VE FONKSİYONLARI 0000 0000
17 İstatistik Bülteni 1989 292
18 24 Mayıs 1989 Başkanlar Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu 1989 152
19 Kalkızmada 1.Derecede Öncelikli İller ve Gap İllerinde Esnaf ve Sanatkarların Meseleleri 1989 278
20 30 Mayıs 1990 XIII.Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu 1990 195
21 507 Sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Kanuna Bazı Maddeler İlave Edilmesine Dair Kanun Taslağı   173
25 30 Mayıs 1991 Başkanlar Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu 1991 131
26 Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu   98
27 Türkiye Birinci Esnaf ve Sanatkarlar Şurası 1990 419
28 Türkiye Birinci Esnaf ve Sanatkarlar Şurası Şura Genel Kurul Tutanakları 1990 173
29 Türkiye Birinci Esnaf ve Sanatkarlar Şurası Şura Kararları 1990 74
32 507 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun Tatabikatına İlişkin Yönetmelikler   30
33 1991 Başkanlar Kurulu Toplantısının Ardından 1991 120
34 Eğitim Yönetmelikleri 1991 31
35 Karadeniz Bölge Toplantısı 1992 547
36 KARADENİZ BÖLGE TOPLANTISI 1992 0000
37 507 S ayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Taslağı 1992 132
38 1992 Yılı Olağan Başkanlar Kurulu Toplantısı Çalışma Raporu 1992 114
39 1992 Yılı Olağan Başkanlar Kurulu Toplantısında Karara Bağlanan Esnaf ve Sanatkar Sorunları ve Hükümetten İsteklerimiz 1992 12
40 Ahlakla Sanatın Bütünleştiği Türk Kurumu Ahilik Nedir   26
41 Esnaf veSanatkarlar Odaları ve Üst Kuruluşlarının Yapacakları Genel Kurul Toplantılarının usul ve Esasları ile Toplantıda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcilerinin Görev ve Yetkileri HakındaYönetmelik 1992 14
42 Ücret Tarifeleri,Kayıt Ücretleri-Yıllık Aidatlar,Hizmet Karşılıkları İle İlgili Yönetmelik 1992 17
43 TESK-TŞOF Genel Sekreterleri Eğitim Semineri Seminer Tutanakları 1992 183
44 Basında 40.Yıl Kutlamaları 1993 173
45 40 TEMEL SORUN 1993 34
46 Yerel Yönetimlerle Esnaf ve Sanatkar İlişkileri,Mevcut Durum,Sorunlar ve Öneriler Paneli 1992 54
47 40.Yıl Kutlamalarının Ardından 1993 165
48 Eğitim Yönetmelikleri 1993 52
49 ÖZELLEŞTİRMENİN TÜRK ESNAF VE SANATKARLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER 1994 0000
50 3.Meslek Eğitimi Merkez Şurası Şura Kararları 1994 15
51 XIV.Olağan Genel Kurulu Delege Albümü 1994 177
52 XIV.Olağan Genel Kurulu Fotoğraflarla Bir Dönemin Ardından 1994 85
53 Teftiş Kurulu Yönemeliği 1994 13
54 Ana Statü Taslağı 1994 28
55 507 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı   84
56 XIV.Olağan Genel Kurulu'na Sunulan Çalışma Raporu 1994 171
59 2.Esnaf ve Sanatkarlar Şurası Kararlar 1994 36
60 1994 Yılı Ahilik Kültürü Haftası ve Esnaf Bayramı Kutlamaları(Konya-İçel -Kırşehir) 1994 84
61 2.ESN VE SAN. Şurası 1994 495
62 4054 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 1994 36
63 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 1995 23
64 1995 Yılı Olağan Başkanlar Kurulu Çalışma Raporu 1995 171
65 Baskılı Evrak Kataloğu   102
66 Dördüncü Meslek Eğitimi Merkez Şurası Şura Kararları 1995 25
67 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Uygulaması İle İlgili Yönetmelikler 1995 32
68 Esnaf Sanatkarlar Açısından Haller ve Gıda Yasası   72
69 TESK III'NCÜ Hizmet Eğitimi Semineri 1996 331
70 1996 Yılı Olağan Raporlar ve Teklifler ve Yeni Dönem Çalışma Programı 1996 309
71 Beşinci Meslek Eğitimi Merkez Şurası Şura Kararları 1996 44
72 Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu   98
73 Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının Genel Kurul ve Organ Seçimlerinde Uygulanacak Usül ve Esaslar 1996 92
74 97' Yılı Olağan Başkanlar Kurulu Toplantısına sunulan Çalışma Raporu 1997 222
75 Altıncı Meslek Eğitimi Merkez Şurası Şura Kararları 1997 20
76 100 Soruda TESK VE Bağlı Kuruluşları Tarafından Yapılan Mesleki Eğitim Faaliyetleri 1998 296
77 TESK IV'üncü Hizmet Eğitimi Semineri 1998 352
78 TAHMİNİ BÜTÇE 0000 0000
79 Basında TESK 1997 236
80 TESK 15'inci Büyük Genel Kurulu Delege Albümü 1998 197
81 15.Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu 1998 42
82 TESK 1994-1998 Mayıs Yılı Etkinlikleri 1998 127
83 15.Olağan Genel Kuruluna Sunulan Kesin Hesap Raporu,Denetim Kurulu Raporu 1998 288
84 3'üncü Esnaf ve Sanatkarlar Şurası 1998 336
85 VII. Meslek Eğitimi Merkez Şurası Şura Kararları 1998  
86 Organ Seçimleri (98/1 Genel Mektup) 1998  
87 Basit Usulde Vergilendirme rehberi Mevzuatı 1998 44
88 Çıraklık Eğitimi 1998  
89 3'üncü Esnaf ve Sanatkarlar Şurası Şura Genel Kurul Tutanakları 1998 256
90 3'üncü Esnaf ve Sanatkarlar Şurası Kararları 1998  
91 Çıraklık Eğitimi Mevzuatı 1999 152
92 1999 BAŞKANLAR KURULUNA SUNULAN KESİN HESAP RAPORU 1999 0000
93 1999 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TAHMİNİ BÜTÇE 1999 0000
94 99 Başkanlar Kurulu Çalışma Raporu 1999 302
95 İŞYERİ DENETLEME VE DANIŞMANLIK GRUPLARI 1999 24
96 ESNAF VE SANATKARLAR ŞURASINDA ALINAN AKARARLAR 2000 145
97 ÇALIŞMA RAPORU 2000 293
98 ESNAF VE SANATKARLAR KANUNU 2000 119
99 3.Konferans Türk Esn. San. İle KOBİ' lerin Finansman,Kredi, Teminat ve Teşvik Sorunları; AB ve Üye Ülkelar Uygulamararı ile karşılastırma 2000 120
100 2001 ÇALIŞMA RAPORU 2001 312
101 ESNAF VE SANATKARLAR KANUNU 2002 119
102 16 OLAĞAN GENEL KURULUNA SUNULAN ÇALIŞMA RAPORU 2002 343
103 ESNAF VE SANATKAR ÖYKÜLERİ 2002 150
104 ESNAF VE SANATKARLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 2002 60
105 EN GÜZEL ESNAF VE SANATKAR ÖYKÜLERİ 2002 264
106 2003 ÇALIŞMA RAPORU 2003 216
107 GÜNÜMÜZ ESNAF VE SANATKARLARINDAN FOTOĞRAFLAR 2002 152
108 50. YIL ALBÜMÜ 2003 135
109 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2006 103
110 2004 Çalışma Raporu 2004 232
111 ESNAF VE SANATKAR MESLEK KURULUŞLARI KANUN TASARISI TASLAĞI 2003 32
112 2007 FAALİYET RAPORU 2007 180
113 ESNAF VE SANATKARIN VERGİ REHBERİ 2006 198
114 İŞGALDEN ZAFERE ZAFERDEN CUMHURİYETE 2006 119
115 İŞGALDEN ZAFERE ZAFARDEN CUMHURİYETE 2006 127
116 ESNAF VE SANATKARLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 2006 64
117 ESNAF VE SANATKARLAR ORTAK AKIL PLATFORMU RAPORU 2008 72
118

ESNAF VE SANATKAR RAPORU - MEVCUT DURUM SORUNLAR ÖNERİLER

2008 192
119 ESNAF VE SANATKARLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ 2009 296
120
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER REHBERİ
2009 78
121
ESNAF VE SANATKARLAR İÇİN 2010 YILI PRATİK BİLGİLER REHBERİ
2010 38
122 2009 YILI AHİ KATALOĞU 2009 96
123 AHİLİK KÜLTÜRÜ   12
124 50 SORUDA AHİLİK 2015 19
 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr