Yayınlar >> TESK Yayınları >> 100 Soruda TESK ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Yapılan Mesleki Eğitim Faaliyetleri

Sunuş

Giriş

Birinci Bölüm

Türkiyenin Mesleki Eğitim Sistemi

İkinci Bölüm

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Tarafından Yürütülen  Mesleki Eğitim Faaliyetleri

Üçüncü Bölüm

3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Kanununun Geçici1 ve 2. Maddeleri Gereğince Kalfalık ve Ustalık Belgelerinin  Alınması   Konusunda  Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından  Yapılan Uygulamalar

Dördüncü Bölüm

MEKSA Vakfı'nın Mesleki Eğitim Alanındaki   Çalışmaları

Beşinci Bölüm

Milli  Eğitim  Bakanlığı Mevzuatı

Altıncı Bölüm

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Mevzuatı

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr