AB ve Türkiye Örnekleri İle Mesleki Eğitim Sistemi ve Meslek Kuruluşları Uluslararası Konferansı 23 Eylül 2005 tarihinde İstanbul Çınar Otel de yapıldı.
 

Konfederasyonumuzca, MEGEP kapsamında yürütülmekte olan  “TESK ve Bağlı Kuruluşlarının Avrupa Birliği Uygulamalarını Yerinde Değerlendirmesi, Deneyimlerin Paylaşımı ve İşbirliği İmkanlarının Yaratılması Projesi” çerçevesinde, 23 Eylül 2005 günü İstanbul Çınar Hotel’de “AB ve Türkiye Örnekleri ile Mesleki Eğitim Sistemi ve Meslek Kuruluşları Uluslar arası Konferansı” gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu konferansa; MEGEP pilot illeri ile mesleklerinde kurulmuş federasyonların başkan düzeyinde temsilcileri yanında, Fransa, Polonya ve Macaristan’dan TESK’in eşdeğeri olan meslek kuruluşlarının temsilcileri, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, TİSK, TOBB, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, KOSGEB, DİE, Ulusal Ajans, MEKSA, MESS Eğitim Vakfı, TÜSİAD ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri katılım sağlamıştır.

Yaklaşık 150 kişinin katıldığı konferansta 2 ayrı panel gerçekleştirilmiştir. İlk paneli MEKSA Vakfı Genel Sekreteri Dr. İrfan Yazman yönetmiştir. Panelin konusu, esnaf ve sanatkar işletmelerinin ve bağlı oldukları meslek örgütlerinin, mesleki eğitim sistemi içindeki yeri ve meslek kuruluşlarının mesleki eğitim ile ilgili çalışmalarının çerçevesinin Panele ülkemizin en büyük iki meslek kuruluşu olan TESK ve TOBB temsilcileri yanında, Fransa, Polonya ve Macaristan’dan katılan meslek kuruluşlarının mesleki eğitim bölüm sorumluları panelist olarak katılmıştır.

İkinci panel ise, mesleki eğitim kurumları ile iş hayatı arasında işbirliği sağlanması ve bu işbirliğinde meslek kuruluşlarının rolü ve meslek kuruluşlarının AB programlarından daha çok yararlanabilmesine yönelik deneyimlerin paylaşılması ve işbirliği imkanlarının tartışılmasına ayrılmıştır.

Bu paneli ise Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik yönetmiş, panelde  MEGEP, Aktif İşgücü Programları Projesi, Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı hakkında yetkililerce bilgi sunulmuş, yabancı konuklar tarafından da yaptıkları işbirliği çalışmaları ve yürüttükleri projeler ile ilgili olarak örnekler verilmiştir.