Çalışma Alanları  >> Projeler >> TESK Tarafından Yürütelen Projeler >> Mesleki Eğitim ile İlgili Projeler >> Ailenin Gelirine Destek Sağlayarak Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Projesi

Projenin amacı, çocukların yoğun olarak çalıştığı bölgelerde, çocuğu çalışan ailelere girişimcilik eğitimi vermek, ailelerin yeni gelir kaynakları bulmalarını temin ederek çocukların getirdiği gelire ihtiyaç duymamalarını sağlamak ve çocukları okula kanalize etmektir. Proje için aile gelirini arttırıcı faaliyetleri destekleyecek program olarak ILO’nun SIYB(Kendi İşini Kurma ve Geliştirme) Programı seçilmiştir. Program, temelde potansiyel küçük girişimcilere pratik eğitim sağlayarak onların işlerini kurmalarını ve fizibilite çalışmaları yapabilecek duruma gelmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Proje için çocuk işçiliğine yatkın 3 bölge seçilmiştir. Proje Sinop ve Diyarbakır’da kırsal kesimde Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından, İçel’de TESK tarafından uygulanmaktadır.

Proje etkinlikleri çerçevesinde Projenin uygulanacağı bölgelerden ve merkezden seçilen eğiticiler bir eğitim programına tabi tutulmuşlardır. Daha sonra saha çalışmalarına geçilmiştir. İçel’de yerel düzeyde çalışan çocuklarla ilgili faaliyet yapan kurumlarla ve Valilik ile yakın işbirliği yapılmış ve çocuğu çalışan 60 aileye girişimcilik eğitimi ve danışmanlık hizmeti verilmiştir. Ancak ekonomik kriz ve kredi temininde yaşanan güçlükler nedeniyle projede öngörülen hedefler tam olarak gerçekleştirilememiştir.  

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr