Çalışma Alanları  >> Projeler >> TESK Tarafından Yürütelen Projeler >> Mesleki Eğitim ile İlgili Projeler >> TESK Bünyesindeki İDDG’lerin Eğitimi Programı Projesi

Projenin ilk aşamasında Konfederasyon ve Birlikler bünyesinde bir çekirdek kadronun eğitilmesi, Projenin ikinci aşamasında ise pilot il olarak seçilen İstanbul ESOB’a bağlı odalardan 108 İDDG üyesinin bu çekirdek kadro tarafından eğitimi ve eğitilen İDDG üyelerinin saha çalışmalarının izlenmesi hedeflenmiştir.

          Proje Ekim 1999 itibariyle tamamlanmış ve proje metninde öngörülen hedeflere büyük ölçüde ulaşılmıştır. Türkiye genelinde TESK ve alt teşkilatından 30 kişilik bir çekirdek kadro seçilerek eğitilmiş, daha sonra İstanbul ve Bursa illerinde toplam 230 İDDG üyesi proje kapsamında hazırlanan 40 saatlik eğitim programına tabi tutulmuştur. TESK projeden elde edilen veriler doğrultusunda eğitim programını diğer illere de yaygınlaştırmıştır. 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr