Çalışma Alanları  >> Projeler >> TESK Tarafından Yürütelen Projeler >> Mesleki Eğitim ile İlgili Projeler >> TESK Bünyesindeki İDDG’lerin Eğitimi Programı Projesi (Eğitici El Kitabı Hazırlanması)

İDDG’lerin incelenmesi araştırmasının ikinci kısmını oluşturan İDDG’lerin eğitilmesi amacıyla bir kılavuz kitap hazırlanması ve bir eğitim programı oluşturulması hakkındaki Projenin amacı, İDDG üyelerinin eğitim düzeyleri ile çalışan çocuk ve mesleki eğitim konularındaki bilgi birikimlerinin dikkate alınarak İDDG üyelerine yönelik bir eğitici el kitabının ve bir eğitim programının hazırlanmasıdır. Hazırlanan kılavuz kitap çerçevesinde İDDG üyelerine çeşitli konularda eğitim verilip İDDG’lerin denetim ve danışmanlık hizmetlerini etkin şekilde yerine getirmesi hedeflenmiştir.

Kitap hazırlanarak 1998 yılı içinde yayınlanmış ve TESK tarafından İDDG hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde kullanılmaya başlanılmıştır. Daha sonra mevcudunun kalmaması üzerine iki baskı daha yapılmıştır.

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr