Çalışma Alanları  >> Projeler >> TESK Tarafından Yürütelen Projeler >> Mesleki Eğitim ile İlgili Projeler >> İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Gruplarının Profillerinin Tespiti Projesi

Bir alan araştırması olan bu çalışma, Temmuz-Eylül 1995 tarihleri arasında İstanbul’da uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, çeşitli kurumlardan konu ile ilgili 20 uzmanın katıldığı bir çalışma grubu toplantısında tartışılmıştır. Araştırma sonucunda İDDG üyelerinin eğitilmeleri gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr