Çalışma Alanları  >> Projeler >> TESK Tarafından Yürütelen Projeler >> Mesleki Eğitim ile İlgili Projeler >> Halıcılık Sektöründe Çocuk Emeğinin rolü Projesi

Proje bir alan araştırması niteliğindedir ve 1995 yılında Manisa, Tokat, Niğde, Aksaray, Nevşehir ve Kayseri illerinde, toplam 32 atölye-ev, 2 özel sektör atölyesi ve bir kamu atölyesinde çalışan 256 kişi üzerinde uygulanmıştır. Araştırmanın amacı el halıcılığı sektöründe çocuk emeği kullanımının saptanması, bu sektörde çalışan çocuk sorunlarının belirlenmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesine dayanak teşkil edecek veriler elde etmektir. Araştırma sonuçları 1996 yılında yayınlanmıştır.

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr