Çalışma Alanları  >> Projeler >> TESK Tarafından Yürütülen Projeler >> Mesleki Eğitim ile İlgili Projeler >> Çocuk İşçiliği Konusunda TESK’in Duyarlılığının Artırılması Projesi

Konfederasyon ve alt teşkilatının yöneticilerinin mesleki eğitime kanalize edilmesi ve çalışan çocuk ve gençlerin sorunlarının çözülmesini hedefleyen bu proje kapsamında Mart 1995’de İstanbul’da 1 haftalık bir seminer düzenlenmiştir. Seminere Marmara Bölgesindeki illerin esnaf ve sanatkarlar teşkilatı yöneticileri katılmış ve katılımcılara mesleki eğitim ve çalışan çocuklar konularında uzmanlar tarafından bilgi verildi.

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr