Lizbon 2000 Sürecinde
Mesleki Eğitim-Öğretim ve Meslek Kuruluşları
Uluslararası Konferansı 21-22 Haziran 2007 Tarihlerinde
Nevşehir-Kapadokya Perissia Hotel'de yapıldı
.

Türkiye ve Lizbon Hedefleri  
     
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi  
     
ECVET Sistemi
 
Avrupa Yükseköğretim Alanında Hareketlilik ve Tanınma
 
Mesleki Yeterlilik Kurumu
 
MYK Kanunu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26-30 Mart 2007 İtalya Roma TESK Proje Grubu

19-23 Mart 2007 Fransa Paris TESK Proje Grubu

23-27 Nisan  2007 Almanya-Köln TESK Proje Grubu

   


Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

This project is funded by the European Union