Çalışma Alanları  >> Projeler >> TESK'in Katılımcı Olduğu Projeler >> Sektörel Bazdaki Projeler >> KOSGEB-AB MEDA Ayakkabıcılık Eğitim Enstitüsü Projesi

 

PROJENİN SONUCU : Ayakkabı sektöründe çalışanların nitelik ve ustalık becerilerini artırmak amacıyla mesleki, teknik eğitim ve yönetim eğitiminin verileceği biri Ankara‘da diğeri İstanbul’da olmak üzere 2 adet eğitim merkezi ile İstanbul’da  1 adet Kalite Kontrol Laboratuarı  kuruldu. Sadece sektör çalışanları değil, sektördeki çalışanlara eğitim verecek eğiticilerin eğitilmesi ve eğitimcilerin eğitimi uluslararası eğitimciler tarafından gerçekleştirilecekti.

PROJENİN KAPSAMI: Ankara’da eğitim merkezi, İstanbul’da eğitim enstitüsü ve kalite kontrol laboratuarının kuruldu. 

KATILIMCILAR: Projenin uygulayıcı kuruluşu KOSGEB’dir.  TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ) ve TUAF (Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu ) projede katılımcı olarak yer aldı.

Ayakkabıcılık Eğitim Enstitüsü Projesi Koordinasyon Komitesi; KOSGEB, Hazine Müsteşarlığı, AB Komisyonu Türkiye Temsilciliği, TESK, TUAF,  LDK Konsorsiyum temsilcileri ile Türkiye ve AB Proje Eş müdürlerinden oluştu. Aynı zamanda; Koordinasyon Komitesinde, Milli Eğitim Bakanlığı, TASEV, TASD (Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği)  ve AYSAD (Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği) gözlemci olarak bulundu.

PROJENİN SÜRESİ: 4 yıl 

HEDEF KİTLENİN EĞİTİMİ: Proje kapsamında eğitilecek hedef kitle Başlangıç Raporunda 6 grup olarak tanımlanmıştır. Bu gruplar ;

  • 15-16 yaşlarında  ilk öğretimden mezun olmuş genç ayakkabıcılar,
  • 18-19 yaşlarında liseden mezun olmuş ancak üniversiteye girememiş tam zamanlı mesleki eğitime ihtiyacı olan kişiler, eğitim sonrası teknisyen ya da genç yönetici olarak çalışabilecek kişiler,
  • 21-22 yaşlarında üniversiteden mezun ve kariyer seçiminde başarısız olmuş  ayakkabı sektörü ile ilgili yoğun bir teknik bilgi verilebilecek grup, bu grup sektörde daha kıdemli bir yönetim tecrübesine sahip olmuş olacak,
  • Başka sektörde çalışırken işten çıkarılmış  yeniden ayakkabı ile ilgili eğitilecek yetişkin kişiler,
  • Spesifik konularda düzenlenecek kurslar ( CAD CAM, malzeme, laboratuar testleri ve bakım vs.),
  • Küçük ve Orta Ölçekli ayakkabı sektörü ile direk ve dolaylı olarak çalışan işçiler ve yöneticilerdir.

 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr