Çalışma Alanları  >> Projeler >> TESK'in Katılımcı Olduğu Projeler >> Mesleki Eğitim İle İlgili Projeler >> Çocuk İşgücünün En Kötü Biçimlerinin İzmir’de Seçilen Sınai Meslek Dallarında Sona Erdirilmesi Projesi

 

2000 yılının Ocak ayında hazırlık çalışmaları başlatılan proje, 1 Eylül 2000 tarihinde imzalanarak uygulamaya konuldu. Projede özet olarak; pilot uygulama ili olarak seçilen İzmir’de, ayakkabıcılık, oto tamir ve bakımı ve konfeksiyon meslek dallarında çalışan, 15 yaş altındaki 750 çocuğun eğitim desteği verilerek ilköğretime yönlendirilmesi, 15 yaş üstündeki 750 çocuğun mesleki eğitime yönlendirilmesi, bu çocukların ailelerinin çocuk işçiliği konusunda bilinçlendirilmesi ve işsiz ebeveynlerin eğitilerek iş kurmalarının sağlanması asıl amaçtı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu tarafından, Uluslararası Çalışma Örgütünün Çocuk Emeğinin Kullanımının Sona Erdirilmesi (IPEC) Programı çerçevesinde yürütülen ve Konfederasyonumuzun da işbirliği yapılacak kurumlar arasında yer aldığı projenin en önemli özelliklerinden biri, yerel düzeyde soruna sahip çıkılmasını sağlamak amacıyla, yerel kuruluşların Proje faaliyetlerinde aktif olarak yer almalarını öngörmesidir. Bu çerçevede, İzmir ESOB’a bağlı ve seçilen meslek dallarında kurulmuş İDDG’lerin üyelerinin eğitimi ve Proje faaliyetlerine katılımı ve bunun yanında proje faaliyetleri çerçevesinde bir takım sorumluluklar üstlenmesi öngörüldü. Proje ile ilgili faaliyetler sona erdi.

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr