Çalışma Alanları  >> Projeler >> TESK'in Katılımcı Olduğu Projeler >> Mesleki Eğitim İle İlgili Projeler >> Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi İçin Zamana Bağlı Ulusal Eylem Programı Projesi


1992 yılından bu yana ülkemizde çocuk çalışmasının önlenmesi amacıyla ILO/IPEC Programı çerçevesinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından pek çok proje yürütüldü. Bu süreç içinde sağlanan gelişmelerin ve uygulanan modellerin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışan Çocuklar Bölümü tarafından, çocuk işçiliğinin önlenmesini amaçlayan bir eylem programı hazırlanması yönünde çalışmalar yapıldı. 2001 yılında yapılan bu çalışmaların daha hızlı ve verimli bir şekilde yönlendirebilmesi için, eylem programının hazırlanmasını konu alan bir yıllık bir proje hazırlanmıştı.  Söz konusu proje çerçevesinde konu ile ilgili akademisyenler tarafından çocuk işçiliği sorununu inceleyen ve çözümü için zamana bağlı öneriler sunan bir rapor hazırlanıp, kamuoyunun bilgisine sunuldu.

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr