Çalışma Alanları  >> Projeler >> TESK'in Katılımcı Olduğu Projeler >>Ostim Projesi


1997 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, MEKSA Vakfı ve Konfederasyonumuz tarafından OSTİM Sanayi Sitesinde birlikte bir proje yürütülmesi konusunda bir çalışma yapıldı. Hazırlanan ve Ekim 1998’de Bakanlık ile ILO/IPEC arasında imzalanan projeye ILO/IPEC tarafından maddi destek verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen proje ile, pilot bölge seçilen OSTİM Sanayi Sitesinde Ankara Oto Sanatkarları Odasına bağlı oto-motor, oto-boya, oto-kaporta gibi meslek dallarında iştigal eden işyerlerinin bir kısmını kapsamak üzere; bu işyerlerinin sahipleri ile işyerlerinde çalışan ustalar, çıraklar ve çırakların ailelerine yönelik çalışan çocuklar konusunda bir duyarlılaştırma eğitimi çalışmaları yapıldı.

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr