Çalışma Alanları  >> Projeler >> TESK'in Katılımcı Olduğu Projeler >>Çalışma Hayatı ve Genişleme Projesi

 

       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konu ile ilgili bir dizi toplantı düzenlenmiş ve bu toplantılarda iki proje üzerinde fikir birliğine varılmıştır. Bu projelerden ilki; il düzeyinde kurulan il istihdam kurullarının analiz ve raporlama konusunda eğitimi, bunun sonucunda bu kurullardan düzenli raporlar alınmasının sağlanmasını öngörmektedir. Diğer proje ise küçük işletmelerin danışmanlık ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak bir pilot uygulama içermektedir.

      Ancak proje bütçesinin kısıtlı olması nedeniyle ve finansmanı sağlayacak İsveç Hükümetinin isteğiyle istihdam konulu proje seçilmiştir. Proje faaliyetleri sona ermiştir.

 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr