Çalışma Alanları  >> Projeler >> TESK'in Katılımcı  Olduğu Projeler >> Mesleki Eğitimde Sektör Diyaloğu Projesi


1997 yılında Türkiye’de gerçekleşen hükümetler arası görüşmelerde, bu alanda edinilen kapsamlı ve uzun yıllara dayalı teknik işbirliği deneyimlerinin, gelecekte yürütülmesi muhtemel faaliyetleri ve destek alanlarını belirlemeye yönelik bir diyalog sürecinden yararlanılmak üzere analizi ve değerlendirilmesi hususunda mutabık kalınmıştır.

Söz konusu inceleme sonuçları, basamaklı bir diyaloga temel oluşturacaktır. Bu diyalogun sonunda, gelecekte gelişim alanında yürütülebilecek işbirliği konu ve alanlarına ilişkin yeni fikirlerin oluşması istenmektedir. Proje çerçevesinde, projenin amacına yönelik raporlar hazırlanmış ve bastırılmıştır. Proje 2000 yılı Aralık ayında sona ermiştir.

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr