Çalışma Alanları  >> Projeler >> TESK'in Katılımcı Olduğu Projeler >> Mesleki Eğitim İle İlgili Projeler >> Mesleki Eğitim Konusunda Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi


Mesleki eğitim konusunda ilgili kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitesinin arttırılması ve konu hakkındaki Avrupa Birliği fonlarından yararlanma imkanları hakkında bilgilendirilmesi amacını güden proje kapsamında bir başlangıç semineri, Almanya’ya bir çalışma gezisi ve bir kapanış semineri düzenlemiştir. Her üç etkinlikte de, insan kaynaklarının geliştirilmesi, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve mesleki eğitim sistemi çeşitli yönleriyle ele alınmış, sorunlar ve çözüm önerileri belirlenmiştir. Proje sonuç raporunda, bu projenin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde yeni bir proje hazırlandı ve Avrupa Eğitim Vakfına sunuldu.

 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr