Çalışma Alanları  >> Projeler >> TESK'in Katılımcı Olduğu Projeler >> İş Destek Programı Projesi


İş Destek Programı Projesi III (BSP III-Sme Fıt II)

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu dünyadaki ve Avrupa’daki esnaf ve sanatkarlara yönelik gelişmeleri takip etmekte, esnaf ve sanatkarların uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Bu bağlamda, uluslararası temaslarda bulunmakta ve çeşitli kurumlarla yakın işbirliği içerisinde çalışmalar yapmıştır.

TESK, merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Sanatkarlar ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği’nin (UEAPME) de üyesidir. UEAPME, İş Destek Projesi III(BSP III)’ ün yürütülmesinden sorumlu olan kuruluştur. 

1998-2003 yılları arasında gerçekleştirilmiş olan İş Destek Programları I ve II, İş Dünyasının temsilci kuruluşlarını, hizmet sağlayıcılar olarak güçlendirmiştir Temsilci kuruluşlar  ile aday ülkelerde faaliyette bulunanlara  yardım ederek, onların AB mevzuatından haberdar olmalarını sağlamıştır. TESK, BSP III e faydalanıcı kuruluş olarak katılımcı olmuştur. 

Programın amacı; özellikle üye kuruluşların kurumsal kapasitelerinin arttırılması, müktesebat uyumu sırasında karşılaşılan sorunların giderilmesi ve iş hayatındaki işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesi, sektörel analizler ve üyelere sunulan hizmetlerin iyileştirilmesidir. Program faydalanıcılara için AB müktesebatına dair bilgi ve uygulamaların yaygınlaştırılması için imkan sunmaktır. 

Projenin hedef ülkeleri Hırvatistan, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’dir. TESK’in projedeki destek kuruluşu, İtalyan Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ‘Confartigianato’ olmuştur. Projede Confartigianato’ya ortak olan diğer kuruluşlar ise APCM (Fransa), ECCR (Çek Cumhuriyeti), HWK Karlsruhe (Almanya), HWK Münster (Almanya) ve CNA (İtalya) dır.  

Standardizasyon ve Belgelendirme, Enerji Politikaları, Çevrenin Korunması, Gıda Kalitesi, Ürün Güvenliği ve Metodolojisi, İşyeri Sağlığı ve Güvenliği, Kalite Yönetimi konularında ortak kuruluşlarımızın eğiticileri tarafından,  Konfederasyonumuz personelinden oluşan 14 kişilik eğitici ekibine Brüksel’de eğitim verilmiştir. Eğitim materyalleri, eğitim verilecek 7 konu için AB’li partner kuruluşlarca ayrı ayrı hazırlanmış, materyaller konularına göre ilgili AB mevzuatını, KOBİ’lerle olan ilişkiler ve sonuçlarını, uygulama stratejilerini ve pratik uygulamaları kapsamıştır. Daha sonra bu eğitim materyalleri ile Türkiye’deki mevcut durum karşılaştırılarak doküman haline getirilmiş, kitap ve CD-Rom hazırlanmıştır. Proje kapsamında İstanbul ve Ankara’ da AB mevzuatını yaygınlaştırma seminerleri düzenlenmiş ve eğitim materyalleri bu seminerlerde katılımcılara dağıtılmıştır.

Yukarıda belirtilen konuların yarısıra aşağıdaki konularda yabancı uzmanlar ve Türk uzmanların katıldığı kurumsal kapasite geliştirme seminerleri düzenlenmiştir.

·         AB seviyesinde ve ulusal lobi

·         AB veritabanı ve bilgiye erişim

·         Mesleki eğitim-ikili sistemin yürütülmesi

·         Sosyal ve sektörel diyalog alanında tecrübelerin paylaşılması

·         Standardizasyon ve sertifikasyon

·         AB fonlarına erişim

·         İş organizasyonu ve yönetimi

·         Uluslararası proje yönetimi 

Projenin kapanış toplantısı“Avrupa Birliği ve Türkiye’de Sosyal Diyalog Uygulamaları” konusunda yapılmış ve toplantıya, Proje Koordinatör Kuruluşu Avrupa Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği(UEAPME) Genel Sekreteri Andrea Benassi, hükümet temsilcileri, sendika temsilcileri ve çeşitli kurumlardan temsilciler katılmıştır.

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr