Çalışma Alanları  >> Projeler >> TESK'in Katılımcı Olduğu Projeler >> Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi Projesi

 

Merkezi İtalya’nın Toscana kentinde bulunan CEDİT  (Centro Diffisuore Imprenditoriate) adlı kuruluş tarafından AB Eğitim ve Gençlik-Hayat Boyu Öğrenme Programı Grundtvig kapsamında hazırlanan “Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi” konulu projeye Konfederasyonumuz da ortak olarak davet edilmiştir. Uluslararası ortaklarla kurulan işbirliklerinin teşkilatımız, esnaf ve sanatkârlarımız için olumlu sonuçlar doğuracağına olan inancımızla söz konusu davet Konfederasyonumuzca kabul edilmiştir.

Yetişkin eğitimi konulu projede mesleki eğitim ve girişimcilik konusunda proje ortağı kuruluşlarla, ülkelerinde yapılan çalışmaların ve edinilen deneyimlerin paylaşılması, girişimcilik ruhunun geliştirilmesini hedefleyen bir eğitim modülü ile rapor hazırlanması amaçlanmıştır. Her biri mesleki eğitim kurumu olan İtalya’dan CEDIT, Provincia di Massa Carrara ve SMILE Toscana, Fransa’dan I.E.R.F, INSUP’un da ortak olarak yer aldığı Projede, Konfederasyonumuzca daha önce yürütülen Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi kapsamında geliştirilen eğitim modülü örnek alınarak, adapte edilmiştir.

Proje kapsamında toplam 6 çalışma toplantısı yapılmış ve toplam 12 hareketlilik gerçekleştirilmiştir. Projenin  ilk çalışma toplantısı 6-7 Aralık 2011 tarihlerinde Paris, Fransa’da, ikinci çalışma toplantısı 22-23 Mart 2012 tarihlerinde Floransa, İtalya’da, üçüncü seminer 5-6 Temmuz 2012 tarihlerinde Bordeaux, Fransa’da, dördüncü çalışma toplantısı 11-12 Ekim 2012 tarihlerinde Konfederasyonumuzun ev sahipliğinde Ankara, Türkiye’de  5. Çalışma toplantısı 7-8 Mart 2013  tarihlerinde Massa-Carrara, İtalya’da, 6 çalışma toplantısı Paris, Fransa’da yapılmıştır.

Hayat Boyu Öğrenme için Anahtar Yeterlilikler için Avrupa Çerçevesi ile, kişisel gelişim, memnuniyet, aktif vatandaşlık, sosyal katılım ve istihdam için bireylerin ihtiyaç duyduğu anahtar yeterlilikler öngörülmüş olup, bu sekiz yeterlilik ana dilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, matematiksel yeterlilik ve fen ve teknolojide temel yeterlilikler, dijital yeterlilikler, öğrenmenin öğrenilmesi, sosyal ve sivil yeterlilikler, inisiyatif alma ve girişimcilik ile kültürel farkındalık ve ifade etme olarak belirlenmiştir.

Bu yeterliliklerin her biri bilgi toplumunda başarılı bir hayat sürmeye ayrı ayrı katkı sağladıklarından birbirlerine eşit oranda öneme sahiptirler. Bu nedenle proje kapsamında yapılan çalışmalarda bu anahtar yeteneklere özel önem verilmiştir.

Öte yandan proje kapsamında “Problem and Project Based Learning - Sorunlar Ve Projeler Esas Alınarak Öğrenim” kısaca PPBL olarak adlandırılan eğitim sistemi ele alınmış ve girişimcilik eğitiminin bu model çerçevesinde verilmesi hususu değerlendirilerek modüllerin adaptasyonu sağlanmıştır.

Her biri mesleki eğitim kurumu olan İtalya’dan CEDIT, Provincia di Massa Carrara ve SMILE Toscana, Fransa’dan I.E.R.F, INSUP’un da ortak olarak yer aldığı Proje ortaklarımızla kurulan işbirliklerinin teşkilatımız, esnaf ve sanatkarlarımız için olumlu sonuçlar doğurması beklenmektedir.

Proje hakkında daha detaylı bilgi için https://sites.google.com/site/grundtvigisi/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr