Çalışma Alanları  >> Projeler >> TESK'in Katılımcı Olduğu Projeler >> EUCONS Projesi

 

Konfederasyonumuzun da ortak olarak yer aldığı, Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile sözleşmesi imzalanarak uygulanmaya başlayan ve kısa adı “EUCONS olan AB Proje Geliştirme Danışmanlarının/ Uzmanlarının Mesleklerinin Tanımlanması ve Standartlarının Belirlenmesi” konulu Proje Leonardo da Vinci – Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında yürütüldü ve 24 ay sürdü.

EUCONS Projesinde Konfederasyonumuzun yanı sıra 4 ülkeden toplam 9 ortak yer aldı. Bu projenin yönetici ortağı (sahibi) olan Mesleki Eğitimi ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı’nın (MEKSA) yanı sıra ülkemizden; AB Çalışmaları Merkezi Derneği, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV), Ankira AB Danışmanlık Eğitim Tercüme Ticaret ile Çek Cumhuriyeti’nden Cz-EA (Education Association), Bulgaristan’dan SCAS ( Student Computer Art Society) ve Fransa’dan da WE (Welcome Europe) projenin ortakları arasında yer alan diğer kuruluşlardı.

EUCONS projesi ile Avrupa Birliği Proje Geliştirme Danışmanlığı/Uzmanlığının bir meslek olarak tanımlanması ve niteliklerinin standarda kavuşturulmasının yanı sıra kurum ve kuruluşların AB Projelerine dair farkındalıklarını artırmak hedeflendi.

Öte yandan projenin yenilik transferine yönelik hedefi de WelcomEurope’un halihazırda kullandığı eğitim modüllerinin güncel duruma adaptasyonu ve transferi ile gerçekleştirildi. Bu kapsamda AB Projesinin Hazırlanması, AB kaynaklı Projelerin Başarıyla Yürütülmesi, AB Projelerinde Bütçelendirme, Katılım Öncesi IPA Fonları başlıklı dört modülün adaptasyonu yapıldı.

Proje faaliyetleri kapsamında; açılış toplantısı 9 Şubat 2012 tarihinde Ankara’da yapıldı. Projenin hedeflerinin katılımcılarla paylaşıldığı toplantı ile projenin faaliyetleri de başlamış oldu.
Daha sonra proje ortaklarının katılımıyla ve WelcomEurope’un ev sahipliğinde 5-6 Temmuz 2012 tarihinde Paris’te ilk çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Projenin 2. Çalışma toplantısı ise 3-4 Aralık 2012 tarihlerinde SCAS’ın ev sahipliğinde Sofya’da ve 3. Çalışma toplantısı da 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde EA’nın ev sahipliğinde Prag’da gerçekleştirildi.

Bu çalışma toplantılarında gündem eğitim modüllerinin adaptasyonu ile meslek standartlarının oluşturulması üzerinde toplandı.

Projenin son çalışma toplantısı Konfederasyonumuz ev sahipliğinde 21 Kasım 2013 tarihinde ve kapanış toplantısı yine Konfederasyonumuz liderliğinde 22 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirildi.

Son çalışma toplantısına EUCONS Projesinin ortakları olan Konfederasyonumuz, MEKSA Vakfı, AB Çalışmaları Merkezi Derneği, Ankira Danışmanlık’ın yanı sıra yabancı ortaklar olan Bulgaristan’ın üniversite eğitim ve iletişim kuruluşu SCAS ile Çek Cumhuriyeti’nden eğitim kurumu EA’dan temsilciler de katılım sağladı. Çalışma toplantısının gündemini kapanış toplantısı hazırlıkları oluşturdu.

Kapanış toplantısında, çeşitli kurum ve kuruluşlara 2 yıl süren proje süresince yapılan faaliyetler ve elde edilen çıktılar ile ilgili bilgi verildi.

Proje Hakkında daha detaylı bilgi için: http://www.eucons.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr