Mesleki Odalar ,

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri ,
 
Mesleki Federasyonlar
esi
Kapasite Raporu için  Mühendisler ,

Dolaşım Belgesi için Gümrük Müşavirleri

Yerli Malı belg


Kullanıcı Yetki Talep Formu İçin Tıklayınız

Kullanım Kılavuzları

E- Kapasite Raporu Bilgi Sistemi Kullanım Kılavuzu

Yerli Malı Belgesi Sistemi Kullanım Kılavuzu

Dolaşım Belge İşlemleri - A.TR Kullanım Klavuzu_v8

Dolaşım Belge İşlemleri - EURO1 Kullanım Klavuzu_ v6

Dolaşım Belge İşlemleri - EUROMED Kullanım Klavuzu_ v6

Dolaşım Belge İşlemleri - Form A Kullanım Klavuzu_ v4

Dolaşım Belge İşlemleri - Iran Kullanım Klavuzu_v5

Dolaşım Belge İşlemleri - Malezya Kullanım Klavuzu_ v4

Dolaşım Belge İşlemleri - Menşe İspat D-8 Kullanım Klavuzu_ v4

Dolaşım Belge İşlemleri - Menşe Şahadetname Kullanım Klavuzu_ v5

Basılı Evrak Stok Takip Sistemi Kullanım Klavuzu_ v3

TESK.Sorun ve Destek Bildirimi Kullanma Klavuzu_v2