Mesleki Odalar ,

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri ,
 
Mesleki Federasyonlar
esi
Kapasite Raporu için  Mühendisler ,

Dolaşım Belgesi için Gümrük Müşavirleri

Yerli Malı belg

Kullanım Kılavuzları

E- Kapasite Raporu Bilgi Sistemi Kullanım Kılavuzu

A.TR Dolaşım Belgesi Sistemi Kullanma Kılavuzu

Yerli Malı Belgesi Sistemi Kullanım Kılavuzu