Mevzuat >> Yönetmelikler

 

 5362 Sayılı Kanuna Göre Yürürlüğe Giren Yeni Yönetmelikler

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarınca Yapılacak Mesleki Eğitim Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Yönetmelik 19 Aralık 2010
Meslek Eğitimi Fonu Yönetmeliği 19 Aralık 2010

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliği 12 Eylül 2008 (Yeni)

Ahilik haftası kutlamaları yönetmeliği  13 Ağustos 2008

Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelik
14 Şubat 2008

Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik
14 Şubat 2008 (Yeni)
Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının Üst Kuruluşlarına Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Katılma Payları ile Düzenledikleri ve Onayladıkları Belgeler ile Yaptıkları Hizmetler Karşılığında Alacakları Ücretler Hakkında Yönetmelik 14 Şubat 2008 (Yeni)
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Personel Yönetmeliği 15 Ocak 2008 (Yeni)
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği
15 Ocak 2008 (Yeni)

Pratik Eğitimin Verileceği İşyerleri ve Bunların Denetimine İlişkin Yönetmelik 29 Ocak 2008 (Yeni )

Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik 14 Ocak 2008 ( Yeni )
Karma Esnaf ve Sanatkarlar Odalarında Kurulacak Meslek Komiteleri Hakkında Yönetmelik 08 Ocak 2008 ( Yeni )
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muhasebe Yönetmeliği  31 Aralık 2007( Yeni )
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmeliği 31 Aralık 2007  ( Yeni )
Esnaf ve Sanatkâr İle Tacir Ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Karar ( BKK  2007/12362 )
21 Temmuz 2007 (Yeni)
Esnaf ve Sanatkar İle Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı
21 Haziran 2016 (Yeni)
Esnaf ve Sanatkar Sicili Yönetmeliği - 14 Aralık 2018 (Yeni)
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Yönetmeliği - 16 Eylül 2005 (Yeni)
Esnaf ve Sanatkar İle Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Çalışma Esasları Yönetmeliği - 16 Eylül 2005 (Yeni)
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya  Hükümet Komiserleri Yönetmeliği   20 Eylül 2005 (Yeni)
 

 507 Sayılı Kanuna Göre Halen Yürürlükte Olan Yönetmelikler

 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Alım,Satım ve İhale Yönetmeliği - 29 Ocak 1999
Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Disiplin Kurulu Yönetmeliği - 29 Ocak 1999
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile Federasyonları,Birlikleri,Odaları Denetim Kurulları Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik - 29 Ocak 1999
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Şube ve İrtibat Bürolarının Açılması Hakkında Yönetmelik-29 Ocak 1999
Yöneticiler Arası Yardımlaşma Fonu Yönetmeliği
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun İşleyiş Yönetmeliği
Esnaf ve Küçük Sanat Sahipleri İle İş Sahipleri Arasında Hasıl Olan Anlaşmazlıkların Haline Dair İhtiyari Tahkim Yönetmeliği
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Teftiş Kurulu Yönetmeliği
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr