Arabuluculuk Hakkında
    Esnaf ve Sanatkarlara Ne Getiriyor
    Toplantı ve etkinlikler
    Arabuluculara Başvuru
    Basın da Arabuluculuk
    Tanıtım Filmleri
     
     
     
     
     
   
 
Yayımlanan Arabuluculuk Kanununda kimlerin arabulucu olabileceği belirtilmiştir. Arabulucu olmanın ön şartı; hukuk fakültesi mezunu ve meslekte beş yıllık kıdeme sahip olmaktır. Bu şartları taşıyan kişiler, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan Arabulucu sınavına katılabilirler. Sınavı geçen arabulucu adayları, yapılan arabulucu mülakatını da geçmeleri halinde Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Dairesi nezdinde tutulan Arabuluculuk siciline kaydolmaya hak kazanırlar. Arabulucular, arabuluculuk ofislerinde görev yapmak üzere, 14 Kasım 2013 tarihinde göreve başladılar.

Uyuşmazlığa düşen tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebildiği uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli uyuşmazlıklardır. Kamu düzenine ilişkin uyuşmazlıklarda ise arabulucuya gitmek mümkün değildir. Esnaf ve sanatkârın birbirleri arasında yaşanabilecek ticari uyuşmazlıklar ile yanlarında çalıştırdıkları işçiler arasında çıkabilecek işçi alacaklarına ilişkin uyuşmazlıklar arabuluculukla çözülmeye en yatkın uyuşmazlıklardır. Örneğin; bir esnaf yanında çalışan işçisi ile fazla çalışma alacaklarının ödenmesine ilişkin bir uyuşmazlık yaşadığında, tarafların gönüllü olması halinde uyuşmazlık arabulucu önüne götürülebilir ve taraflar ortak bir payda da buluşabilirler.

Uyuşmazlığın taraflarının her ikisinin de gönüllü olması halinde, uyuşmazlığı arabuluculuk ofislerinde hizmet veren arabuluculara götürebilirler. Arabulucu, uyuşmazlığın taraflarını herkes için uygun olan bir günde bir araya getirerek sorunlarına ortak bir çözüm bulmalarında yardımcı olacaktır. Tarafların, uyuşmazlıklarının çözümünde anlaşmaları halinde ise, arabulucu huzurunda sonuç bir tutanağa bağlanacak ve taraflar yürütmeye devam edecekleri ticari ilişkileri zarar görmeden mutlu bir şekilde ayrılacaklardır. Arabuluculukta esas olan tarafların her ikisinin de kazanacağı “KAZAN-KAZAN” ilkesidir.