Arabuluculuk Hakkında
    Esnaf ve Sanatkarlara Ne Getiriyor
    Toplantı ve etkinlikler
    Arabuluculara Başvuru
    Basın da Arabuluculuk
    Tanıtım Filmleri
     
     
     
     
   
  Arabuluculuk bugün dünyada 180'e yakın ülkede uygulanmaktadır. Arabuluculuğun uzun yıllardır uygulanmakta olduğu ülkelerden olan İngiltere hariç olmak üzere, arabuluculuk müessesinin uygulandığı ülkelerde uyuşmazlıkların arabuluculuk ile çözülme oranı yaklaşık yüzde yirmidir. Ülkemizde de, arabuluculuğun yargının yükünü azaltacak bir müessese olduğu ve esnaf ve sanatkârın yaşadığı uyuşmazlıkların arabuluculuk ile çok daha kısa sürede ve çok daha ekonomik olarak çözüme kavuşturulabileceği görülmektedir.

1. Ekonomik olarak uygun
Arabulucuların ücretlerinin belirlenmesi için Arabuluculuk kurulu tarafından, avukatlık asgari ücret tarifesinin benzeri bir tarife oluşturulmuştur. Bu tarife ile belirlenen ücretler daha çok saatlik cüretler olup, uyuşmazlığın tarafların bir araya geldiği ilk birkaç saatte çözülmesi halinde çok düşük bedeller ortaya çıkmaktadır. Yine, 01 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile resmi yargılamada gider avansı alınması uygulaması başlatılmıştır. Yargılamaya başlanmadan önce, yargılama giderlerinin karşılanması açısından hem davacıdan hem de davalıdan belli bir miktar gider avansı adı altında mahkeme veznesine depo edilmektedir. Ancak, arabuluculukta böyle bir gider kalemi de olmadığından uyuşmazlıkların daha ekonomik olarak çözülmesi sağlanacaktır.


2. Zamandan tasarruf sağlar
Ülkemizde, mahkemeler önünde yığılmış olan dosya sayılarının çokluğu nedeniyle bugün en basit yargılamalarda bile kararın kesinleşmesine kadar yaklaşık 3 yıl geçtiği bilinmektedir. Ancak arabuluculuk yoluna gidilmesi halinde, uyuşmazlıkların bir günde bile çözülmesi mümkün olduğundan, ticari hayatın temel taşı olan esnaf ve sanatkar açısından zamandan büyük ölçüde tasarruf sağlandığı açıktır.


3. Gizlilik İlkesi asıldır (Ticari sırların korunması)
Mahkemelerde alenilik ilkesi geçerlidir ve yargılama sırasında tarafların ticari sırları da dâhil olmak üzere tüm bilgileri alenidir. Mahkemeler nezdinde yapıla yargılamada esnaf ve sanatkârın tüm ticari sırları ortaya çıkabilecektir. Ancak, arabuluculuk müessesesinde gizlilik esas olduğundan, uyuşmazlığa düşen esnaf ve sanatkârların ticari sırları açığa çıkmaz. Esnafın temel değerlerinden olan itibarı da zedelenmez.