Arabuluculuk Hakkında 
    Esnaf ve Sanatkarlara Ne Getiriyor
    Toplantı ve etkinlikler
    Arabuluculara Başvuru
    Basın da Arabuluculuk
    Tanıtım Filmleri
     
     
     
     
     
   
  Arabuluculuk konusunda ilk bilimsel çalışma, Adalet Bakanlığı, TÜBİTAK ve TÜSSİDE’nin ortak çalışmaları ile gerçekleştirilen “Türkiye Hukuk Kamu Araştırma Programı Ortak Akıl Platformu” toplantılarında gündeme gelmiştir. Arabuluculuk müessesenin ilk fikri temelleri de bu ortak akıl toplantılarında atılmıştır.

Adalet Bakanlığının Arabuluculuk müessesi konusunda kanun yapma iradesi ortaya çıkınca, ülkemizin sayılı akademisyenlerinden, uygulamanın içinde yer alan hukukçulardan ve aralarında TESK, TOBB, TBB, TNB gibi sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu temsilcilerden bir bilim komisyonu oluşturulmuştur. Bu bilim komisyonu tarafından hazırlanan "Arabuluculuk Kanunu Tasarısı”, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2012 tarihli oturumunda kabul edilerek yasalaştı.

Arabuluculuk kanunun kabul edilmesinden sonra, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Arabuluculuk Dairesi Başkanlığı oluşturulmuştur. Daire Başkanı olarak şuan Sn. Hakan ÖZTATAR görev yapmaktadır. Yine, Arabuluculuk Kanununda belirtildiği üzere Arabuluculukla ilgili işlemleri yürütmek üzere Adalet Bakanlığı bünyesinde bir Arabuluculuk Kurulu oluşturulmuştur. Bu kurulda, Bakanlık temsilcilerinin yanı sıra TOBB, TESK, TNB ve TBB’den temsilciler bulunmaktadır. Konfederasyonumuz, bu kurulda 2 üye ile temsil edilmektedir.

Arabulucuların göreve başlayabilmesi için, Arabuluculuk Kurulu tarafından 21 Ekim 2013 tarihinde ilk yazılı sınav yapılmıştır. Yazılı sınavı geçen arabulucu adaylarına yapılan mülakatın bitirilmesi ile 14 Kasım 2013 tarihinde Türkiye’nin ilk arabulucuları açıklanmıştır. Arabulucular, Adalet Bakanlığı bünyesinde tutulan arabulucu siciline kayıtlarını gerçekleştirmiş olup, şuan ülke çapında 1500'e yakın arabulucu bulunmaktadır.

Tüm bu arabulucuların yetiştirilmesi sürecinde, Adalet Bakanlığı ve UNDP'nin ortak yaptığı proje kapsamında Arabuluculuk Kurulunda da temsil edilen TESK ve TOBB ile belirlenen 10’ar ilde arabuluculuğun tanıtılması amacıyla “Farkındalık yaratma” toplantıları yapılmaya başlanılmıştır. Yapılan toplantılar, Adalet Bakanlığı, UNDP ve TESK'in ortak çalışmasıdır.