Mevzuat >> Genelgeler >> 1999 Yılı >> 1999 Yılı Genelgeleri

 

01 Nolu Genelge 04.01.1999 ( Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat )
02 Nolu Genelge 05.01.1999 ( Bağ-Kur Aylıkları )
03 Nolu Genelge 06.01.1999 ( Basit Usulde Vergilendirme )
04 Nolu Genelge 08.01.1999 ( BİRTİB Çalışma Programı )
05 Nolu Genelge 08.01.1999 ( Lisanssız Program Kullanılmaması )
06 Nolu Genelge 11.01.1999 ( Vergi Düzenlemeleri )
07 Nolu Genelge 12.01.1999 ( Genel Kurullar)
08 Nolu Genelge 12.01.1999 ( Bakanlık Temsilcilerine Ödenecek Ücret)
09 Nolu Genelge 26.01.1999 ( Kapasite Raporu )
10 Nolu Genelge 26.01.1999 ( Emlak Komisyoncuları )
11 Nolu Genelge 26.01.1999 ( Esnaf ve Sanatkar Sicili Uygulamaları )
12 Nolu Genelge 27.01.1999 ( Sınav Yönergesi)
13 Nolu Genelge 27.01.1999 ( Yönetmelikler)
14 Nolu Genelge 27.01.1999 ( Basılı Evrak)
15 Nolu Genelge 17.02.1999 (Basit Usulde Vergilendirme Uygulaması)
16 Nolu Genelge 22.02.1999 (Eğitim Bütçesi Hk.)
17 Nolu Genelge 01.03.1999 (Meşe Ekim Kampanyası)
18 Nolu Genelge 01.03.1999 (İş Takipçiliği)
19 Nolu Genelge 01.03.1999 (Genel Kurul Gündemi)
20 Nolu Genelge 03.03.1999 (Yeni Kredi ve Limit Artırımı)
21 Nolu Genelge 05.03.1999(Vergilendirmeye İlişkin Yürürlüğe Kon.Uyg.)
22 Nolu Genelge 08.03.1999 (Eğitim Bütçesi)
23 Nolu Genelge 11.03.1999 (Bağ-Kur Aylıkları Ödeme Tarihleri)
24 Nolu Genelge 11.03.1999 (Sicil Yönetmeliği Değişikliği)
25 Nolu Genelge 11.03.1999 (Basit Usulde Vergilendirme Rehberi)
26 Nolu Genelge 11.03.1999 (560 Sayılı K.H.K.)
27 Nolu Genelge 16.03.1999 (Haksız Hizmet Süresi)
28 Nolu Genelge 16.03.1999 (Devlet Yatırımları)
29 Nolu Genelge 16.03.1999 (Turist Şikayetleri)
30 Nolu Genelge 16.03.1999 (Ulusal Aşı Günleri)
31 Nolu Genelge 22.03.1999 ( Basit Usulde Vergilendirme )
32 Nolu Genelge 24.03.1999 ( TESK Genel Sekreterinin Atanmasi )
33 Nolu Genelge 24.03.1999 ( Deri Toplama Faaliyetleri )
34 Nolu Genelge 04.04.1999 ( Çevre Mevzuati Rehberi )
35 Nolu Genelge 05.04.1999 ( Yillik Gayrisafi Gelirler )
36 Nolu Genelge 06.04.1999 ( Basit Usulde Vergilendirme )
37 Nolu Genelge 08.04.1999 ( Kosovalilara Yardim Kampanyası
38 Nolu Genelge 16.04.1999 ( 1999 Yılı Başkanlar Kurulu Toplantısı )
39 Nolu Genelge 21.04.1999 ( Dil Bilinci Uyandırılması )
40 Nolu Genelge 21.04.1999 ( Mecburi Standart Tebliği )
41 Nolu Genelge 26.04.1999 ( 2000 Yılı Sorunu )
42 Nolu Genelge 29.04.1999 ( Vergi Levhası ve KDV Beyannameleri )
43 Nolu Genelge 04.05.1999 ( Alacaklar )
44 Nolu Genelge 10.05.1999 ( Yeni İlan Bedelleri )
45 Nolu Genelge 12.05.1999 ( Ticari Taşıt Kullanma Belgesi )
46 Nolu Genelge 14.05.1999 ( Vergi Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler )
47 Nolu Genelge 26.05.1999 ( Kooperatif Kredileri )
48 Nolu Genelge 26.05.1999 ( Mesleki Eğitim )
49 Nolu Genelge 26.05.1999 ( İyotlu Tuz )
50 Nolu Genelge 31.05.1999 ( Sabıkasızlık Belgesi )
51 Nolu Genelge 07.06.1999 ( Katılma payları )
52 Nolu Genelge 10.06.1999 ( Sorumlu Müdür İstihdamı )
53 Nolu Genelge 14.06.1999 ( Gerçek ve Basit Usulde Vergilendirme )
54 Nolu Genelge 17.06.1999 ( Üye Bildirim Cetveli )
55 Nolu Genelge 23.06.1999 ( Konaklama Giderleri )
56 Nolu Genelge 30.06.1999 ( Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat )
57 Nolu Genelge 05.07.1999 ( Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı )
58 Nolu Genelge 05.07.1999 ( Gelir Vergisi ve Basit Usulde Vergi.Yap.Değ.)
59 Nolu Genelge 06.07.1999 ( Nakdi Teminat )
60 Nolu Genelge 14.07.1999 ( Kayıp Fatura )
61 Nolu Genelge 14.07.1999 ( 68.İzmir Enternasyonel Fuarı )
62 Nolu Genelge 16.07.1999 ( Kapasite Raporu )
63 Nolu Genelge 21.07.1999 ( Perakende Satış Fişi )
64 Nolu Genelge 27.07.1999 ( KOBİ'lerde Kimyasal Kaza Tehlikesi )
65 Nolu Genelge 30.07.1999 ( Eğitim Bütçesinin Hesaplanması )
66 Nolu Genelge 30.07.1999 ( Basın Bildirisi
67 Nolu Genelge 30.07.1999 ( Şikayetler )
68 Nolu Genelge 05.08.1999 ( Sicil Harçları
69 Nolu Genelge 09.08.1999 ( Hesap Numaraları )
70 Nolu Genelge 11.08.1999 ( Bağ-Kur Aylıkları )
71 Nolu Genelge 18.08.1999 ( Deprem Yardımı )
72 Nolu Genelge 20.08.1999 ( Gelir Vergisi Kanunu )
73 Nolu Genelge 16.09.1999 ( Albüm )
74 Nolu Genelge 20.09.1999 ( Sosyal Güvenlik Yasası )
75 Nolu Genelge 27.09.1999 ( Hizmet Binalarının Sigortalanması )
76 Nolu Genelge 29.09.1999 ( Ozan Tabakasını İncelten Maddeler )
77 Nolu Genelge 07.10.1999 ( Söz Esnafın Programı )
78 Nolu Genelge 08.10.1999 ( Vergi Uygulamaları )
79 Nolu Genelge 14.10.1999 ( Kooperatif Kredileri )
80 Nolu Genelge 18.10.1999 ( Basılı Evrak Fiyatları )
81 Nolu Genelge 26.10.1999 ( Resmi Mühür Yaptırılması )
82 Nolu Genelge 02.11.1999 ( Haksız Ticari Uygulamalar )
83 Nolu Genelge 05.11.1999 ( 2000 Yılı Sorunu )
84 Nolu Genelge 09.11.1999 ( Barkod Tahsisi ) 
85 Nolu Genelge 12.11.1999 ( Eksik Bilgi ve Belgeler )
86 Nolu Genelge 12.11.1999 ( Resmi Mühür Talebi )
87 Nolu Genelge 18.11.1999 ( Mesleki Eğitim )
88 Nolu Genelge 19.11.1999 ( Nordhein-Westfalen Programı )
89 Nolu Genelge 29.11.1999 ( Devlet Yardımları )
90 Nolu Genelge 01.12.1999 ( 29 Nolu TES-AR Yayını )
91 Nolu Genelge 02.12.1999 ( Noterlerin Defter Tasdiki )
92 Nolu Genelge 08.12.1999 ( Bağ-Kur Aylıkları Ödeme Tarihleri )
93 Nolu Genelge 09.12.1999 ( 18.Havana Fuarı )
94 Nolu Genelge 09.12.1999 ( Ek Gelir ve Ek Kurumlar Vergisi )
95 Nolu Genelge 09.12.1999 ( Hesap Numaraları )
96 Nolu Genelge 10.12.1999 ( 560 Sayılı K.H.K.)
97 Nolu Genelge 15.12.1999 ( Gözlem Gazetesi )
98 Nolu Genelge 15.12.1999 ( Noterlerin Defter Tasdiki )
99 Nolu Genelge 16.12.1999 ( Protez,Ortez,Araç ve Gereçler )
100 Nolu Genelge 21.12.1999 (Tazminat Hk.)
101 Nolu Genelge 21.12.1999 (Süre Uzatımı Hk.)
102 Nolu Genelge 27.12.1999 (Sicil Harçları)
103 Nolu Genelge 28.12.1999 (Bağ-Kur Sigortalıları)
104 Nolu Genelge 29.12.1999 (Ustalık Belgesi)

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr