Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>54 Nolu Genelge 25.06.1997 (507 sayılı Kanun Değişikliği Hk.)
 
18.61997 gün ve 4276 sayi ile kabul edilen "Kamu Kurumu Niteligindeki Meslek Kuruluslarina Iliskin Kanunlarin BaziMaddelerinin degistirilmesine Daie Kanun" 20 Haziran 1997 günlü ve 23025 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yürürlüge girmistir. Yürürlüge giren bu kanun 507 Sayili Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’nun Ek.1.maddesi ve Ek 2. maddesinin birinci, dördüncü ve besinci fikralarinda degisiklik yapmistir. Degisiklige ugrayan kanun maddelerinin eski ve yeni sekilleri asagidadir.

ESKI SEKLI:

EK MADDE 1- "Odalar, Birlikler Federasyonlar ve Konfederasyon, kurulus amaçlari disinda faaliyet gösteremezler, kendileri ve kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplanti yapamaz, gösteri yürüyüsü düzenleyemezler. Siyasetle ugrasamazlar, siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler, siyasi partilere maddi yardim yapamazlar, onlarla siyasi iliski ve isbirligi içinde bulunamazlar, milletvekili ve mahalli idarelerin seçimlerinde belli adaylari destekleyemezler."

YENI SEKLI:

Odalar, (Dernekler), Birlikler, federasyonlar ve Konfederasyon kurulus amaçlari disinda faaliyette bulunamazlar."

ESKI SEKLI:

EK MADDE 2- Ek 1.maddede belirtilen yasaklamalara uymayan Odalar, Birlikler, Federasyonlar ve Konfederasyonun sorumlu organlarinin görevine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine; Adalet Bakanliginin, Sanayi ve Ticaret Bakanliginin teklifine dayanarak veya dogrudan dogruya istegi uyarinca bu kuruluslarin bulunduklari yer Cumhuriyet Savciligi’ nin açacagi dava üzerine o yerdeki asliye Hukuk Mahkemesi’nce karar verilir. Yargilama basit usule göre yapilir ve en geç üç ay içinde sonuçlandirilir..

Türk Devleti’nin varlik ve bagimsizliginin , Ülkenin ve Milletin bölünmez bütünlügünün, toplumun huzurunun korunmasi ve devletin Anayasa’da belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerini önlenmesi bakimindan ve gecikmesinde sakinca bulunan hallerde mahallin en büyük mülki amiri , seçilmis organlari, geçici olarak görevden uzaklastirabilir.

Görevden uzaklastirma karari, dayanaklari ile birlikte üç gün içinde birinci fikrada sözü edilen mahkemeye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklastirma kararinin yerinde olduguna mahkemece karar verilmesi halinde, ikinci fikra hükümleri uygulanir.

YENI SEKLI:

Amaçlari disinda faaliyet gösteren Odalar, (Dernekler), Birlikler, Federasyonlar, Konfederasyonumuz sorumlu organlarinin görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Sanayi ve Ticaret Bakanliginin veya bulunduklari Cumhuriyet Savciligi’nin istemi üzerine o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi ‘nce basit usulle yapilacak yargilama sonunda en geç üç ay içinde sonuçlandirilir.

Ancak, milli güvenligin, kamu düzeninin suç islenmesinin veya suçun devamini önlemenin yahut yakalamanin gerektirdigi hallerde geçikmede sakinca varsa; (Dernekler, Birlikler, Federasyonlar ve Konfederasyon, Vali tarafindan faaliyetten men karari, yirmidört saat içinde görevli hakimin onayina sunulur. Hakim kararini kirksekiz saat içinde açiklar, aksi halde bu idari kararlar kendiliðinden yürürlükten kalkar.

Bilgilerinizi ve bagli odalariniza duyurulmasini rica ederiz.

 

Hasan Özcan

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr