Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>46 Nolu Genelge 12.06.1997 (Yurtdışı Temsilcikleri Listesi)
 
İLGİ: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 24.4.1997 tarih ve 20100 sayılı yazısı.

Bilindiği gibi, TESK Dışilişkiler Birimi; son dönemde teşkilatımızın yurtdışında tanıtılmasında, özelllikle AB ile Gümrük Birliği’ne girdikten sonra karşılaştıkları sorunların çözümünde Avrupa Ülkelerini deneyimlerinden istifade etmesinde ve sorunların çözümünde ve esnaf ve sanatkarımızın daha fazla işilişkisi kurabilmeleri ve kendilerine daha iyi imkanlar yaratabilmeleri maksadıyla yoğun çalışmalar yapmaktadır ve önemli görevler ifa etmektedir.

Bu nedenle Konfederasyonumuzca Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan temin edilen yurtdışı temsilciliklerimizin adresleri ile telefon ve fax numaralarını içeren bilgiler ilişikte gönderilmektedir.

Esnaf ve sanatkarlarımızın özellikle şahsi iş kurma teşebbüslerinde ve yabancı ülkelerle yapılması düşünülen temaslar açısından önemli görülmektedir.

Konudan bilgi edinilmesini ve teşkilatımız üyelerine duyurulması hususunu rica ederiz.

 

Hasan Özcan

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr