Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>42 Nolu Genelge 27.05.1997 (Tacikistan’da Çırçır Fab. Kurulması)
 
İLGİ: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Topluluğu Koordinasyon Genel Müdürlüğü’nün 9.4.1997 tarih ve 1010 sayılı yazısı.

İlgi yazıda; Türk Cumhuriyetlerinden olan Tacikistan için büyük bir potansiyel olan pamuğun işlenmesini temin etmek üzere, Ülkenin çeşitli bölgelerinde küçük ve orta ölçekli çırçır fabrikaları kurulumak istendiği ve Türk Cumhuriyetlerinde faaliyette bulunan Türk Firmalarının bu konuda çalışabilmelerine imkan tanıyacak ortak çalışmaların destekleneceği bildirilmektedir.

Tacikistan’da çırçır fabrikaları kurarak çalışma yapabilecek üyelerinize konunun duyurulması hususunu rica ederiz.

 

Hasan Özcan

Ali Paşa AKSU

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr