Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>41 Nolu Genelge 05.05.1997 (STB Genelgesi )
 
Konfederasyonumuza ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na yapılan müteaddid yazılı başvurulardan Esnaf ve Sanatkarlar “Odalarının kuruluş” ve zorunlu nedenlerle “ünvan değişikliği” yapılması aşamalarında yanlış uygulamar ve hatalı ve eksik belge tanziminden kaynaklanan önemli ölçüde zaman kaybına neden olunduğu anlaşılmaktadır.

Bu konuda yapılan çalışmalar sonucu konu ile ilgili olarak uygulamadaki tereddütleri gidermek ve ülke genelinde hatalı işlemleri asgari ölçüye indirmeyi temin amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütün Valiliklere ekte fotokopisi bulunan genelgeyi göndermiştir.

Bu genelgeyi her kademedeki meslek kuruluşlarımıza duyurularak odalarımızın kuruluş ve ünvan değişikliği işlemleri sırasında başta 507 Sayılı Kanunun 3 ve 12/g maddeleri olmak üzere bu genelge doğrultusunda işlem yapılmasının teminini rica ederiz

Hasan Özcan

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr