Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>40 Nolu Genelge 02.05.1997 (Vergi ve SSK Taban-Tavan)
 
Konfederasyonumuza yapılan yazılı ve sözlü başvurularla ilgili açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

1-Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 1997 Mart ayı KDV beyannamesi ile birlikte 25 Nisan 1997 tarihi akşamına kadar bağlı bulundukları vergi dairesine verilmesi gereken “İşyeri Tespit Formu” uygulaması ileri bir tarihe uzatılmıştır.

2-Götürü vergi mükellefi esnaf ve sanatkarlarımızın 1997 takvim yılı gelir vergisi, fon payı ve KDV indirimlerine ilişkin Kararname 27.31997 gününde Maliye Bakanlığı’ndan Başbakanlığa gönderilmiş olup, henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için yürürlüğe girmemiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden sonra Nisan ayında tahakkuk ettirilen vergiler kararname hükümlerine göre düzeltilerek, 2. ve 3. taksitler daha düşük miktarda tahsil edileceğinden, Kararnamenin geç yürürlüğe girmesi esnafımızı mağdur etmeyecektir.

3-SSK taban ve tavan ücretleri gösterge tabloları yeniden düzenlenerek 11 Nisan 1997 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 1Mart 1997 tarihinden geçerli olmak üzere SSK tabanı, 25.624.950.-TL tavanı da, 44.371.290.-TL olmuştur.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

 

Hasan Özcan

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr