Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>37 Nolu Genelge 29.04.1997 (1997 Başkanlar Kurulu Toplantısı)
 
Genelgemiz ekinde gönderilen program çerçevesinde Konfederasyonumuzca 23-24 Mayıs 1997 tarihlerinde aşağıda belirtilen iki faaliyet gerçekleştirilecektir.

1 - 507 sayılı Kanunun 98.maddesi gereğince her yıl yapılmakta olan Konfederasyonumuz Başkanlar Kurulu toplantısı bu yıl da 23 Mayıs 1997 (Cuma) günü saat 10.00’da, Ankara, Çankaya’daki TESK Otel Oditoryumunda yapılacaktır.

2 - 507 sayılı Kanuna dayalı olarak çıkarılan “507 Sayılı Kanunun Çıraklık ve Mesleki Eğitim ile İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik”in 6.maddesi gereğince Konfederasyonumuzun her yıl düzenlemekle yükümlü olduğu Meslek Eğitim Şurasının 6 ncısı 24 Mayıs 1997 tarihinde yine aynı yerde yapılacaktır.

Söz konusu Yönetmeliğin aynı maddesinde Meslek Eğitimi Merkez Şurası’na Birlik ve Federasyonlarımız bünyesinde kurulan Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimlerinin kendi aralarından seçecekleri bir üyenin katılması hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla; Başkanlar Kurulu Toplantısına Kuruluşunuzu temsilen katılacak başkanınızın; başkanınızın Konfederasyonumuz organlarında yer alması veya başka bir kuruluşun (Birlik-Federasyon ) başkanı olması veya mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak olması halinde yerine katılacak Başkan Vekilinin ve Meslek Eğitim Merkez Şurasına katılacak kuruluşunuz temsilcisinin adı-soyadı ve görev ünvanının en geç 16 Mayıs 1997 tarihine kadar Konfederasyonumuza bildirilmesi (faks veya telefon yoluyla da olabilir) önemle gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.


   

Hasan Özcan

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr